fbpx

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră CCOC

Misiune

"Arta de a te pune în valoare"
Suntem angajați să sprijinim studenții Universității Danubius să-și descopere succesul în carieră prin activități de coaching, consiliere și îndrumare oferite responsabil și cu integritate.

Viziune

"Poveste de succes – descătușează puterea din tine"
Suntem un centru de stabilitate și inspirație care capacitează și ghidează realizarea potențialului resursei umane.

Valori

"În cadrul echipei CCOC cultivăm punerea în valoare a individualității ca pârghie de creștere personală și profesională a studenților, care ne stimulează inspirația și încrederea în tot ceea ce dezvoltăm. Deschiderea, creativitatea și respectarea liberului arbitru stau la baza activităților de consiliere pe care le desfășurăm. Reușita noastră este dată de succesul în carieră al studenților și este susținută de: responsabilitate, integritate și voința de a oferi sprijin."

Vezi retrospectiva CCOC

Vezi regulamentul CCOC

Obiective

Ghidarea studenților, absolvenților și a personalului Universității „Danubius" în vederea autocunoașterii, prin utilizarea de tehnici și instrumente specifice;

Sprijinirea studenților, absolvenților și a personalului Universității „Danubius" în utilizarea abilităților/competențelor/deprinderilor proprii, pentru asigurarea creșterii profesionale și personale a acestora;

Încurajarea și sprijinirea studenților, absolvenților și a personalului Universității „Danubius" pentru dezvoltarea de noi abilități/competențe/deprinderi;

Pregătirea studenților și absolvenților Universității „Danubius" pentru integrarea pe piața forței de muncă, prin însușirea modalităților de exploatare a oportunităților de angajare;

Facilitarea accesului studenților și absolvenților Universității „Danubius" la potențiali angajatori prin stabilirea de parteneriate/colaborări cu asociații sindicale, patronale, agenți economici, ONG-uri, care să poată oferi fie locuri de muncă pentru absolvenții universității, fie oportunități de practică;

Eficientizarea activității didactice prin sprijinirea creșterii personale și profesionale a personalului UDG.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.