fbpx
 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de asistent director.

   

  Condițiile de participare la concurs:

  • studii superioare tehnice/economice/juridice, studiile în domeniul juridic constituie un avantaj;
  • vechime în muncă - 3 ani (minim);
  • disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  • cunoștințe nivel avansat limba engleză scris/citit/vorbit;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de arhivar.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – gândire analitică, logică, concentrare, bune abilități de comunicare și relaționare, implicare,
  seriozitate, inițiativă, abilități de planificare și organizare;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – să evalueze și să autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din
  domeniu;
  – să înregistreze documente, planuri, proiecte, rapoarte, studii, alte înscrisuri

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de asistent director.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet);
  – obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).
  – permis categoria B.

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de consultant.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – oferă informaţii şi acordă consiliere studenţilor;
  – se implică în sprijinirea studenţilor pentru integrarea în mediul academic dezvoltat de
  universitate;
  – propune soluţii de îmbunăţăţire continuă a comunicării

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de electrician.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii (minim);
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – Diplomă/certificat de calificare în meseria de electrician;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – permis categoria B.

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  - Execută lucrări de instalare, reparații, întreținere instalații electrice;
  - evidență documente;
  - Reparații/Mentenanță rețele electrice subterane și supraterane;
  - Reparații/Mentenanță prize de pământ-împământare;
  - Remedieri deranjamente (înlocuire siguranțe arse, refaceri contacte, izolări

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de referent resurse

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – bune abilități de comunicare și relationare cu angajații;
  – cunostinte bune de legislatia muncii;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
  – gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de secretar.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL, Internet);
  – limba engleză;
  – certificat de calificare profesională - specialist în domeniul calității (constituie avantaj).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – participă la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii;
  – participă la avizarea documentelor sistemului de management al calităţii;
  – ţine evidenţa

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de inspector SSM și PSI.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență;
  – cunostinte legislatie privind SSM, SU, PC; Curs SSM (80 ore), Curs inspector PSI;
  – vechime în muncă - 1 an in domeniul SSM și SU - reprezinta avantaj
  – experienţă în domeniu;
  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – Participă împreună cu

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de analist ajutor.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – bune abilități de comunicare și relationare cu angajații;
  – analiza sistemelor informatice;
  – limba engleză la nivel mediu (scris, citit);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – asigură suport utilizatorilor și oferă soluții pentru problemele semnalate;
  – întreține și administrează rețeaua locală de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de operator introducere, validare şi prelucrare date.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  • studii medii;
  • vechime în muncă - 3 ani (minim);
  • cunoştinţe financiare-contabile;
  • amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  • disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL, Internet).

   

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – efectuarea, încasarea de plăţi si înregistrarea zilnică a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui  post  de  referent de specialitate financiar-contabil.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  1.1. Studii şi sau calificări necesare:

  • studii universitare de lungă durată/studii universitare de licenţă în domeniul economic;
  • studii universitare de masterat/studii postuniversitare în domeniul economic.
  • experienţă într-un post similar de minim 3 ani (de preferat o companie cu număr mare de salariaţi)

  1.2. Specifice:

  • cunoştinte solide de legislatie privind salarizarea si a
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui  post  de  secretar facultate.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  – studii superioare (constituie un avantaj);

  – vechime în muncă - 3 ani (minim)

  – abilități dezvoltate în vederea tehnoredactării actelor;

  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;

  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;

  – abilităţi de analiză, sinteză şi raportare;

  – abilitatea de prioritizare a sarcinilor şi de a respecta termenele;

  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui post de Manager IT.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  • Diplomă de licență și master în Tehnologia Informației, informatică, Sisteme informaționale sau un domeniu conex;
  • Experiență echivalentă; peste 5 ani experiență în IT.
  • Cunoștințe SW, HW (VMWare, Linux/CentOS Windows + aplicațiile Office aferente), securitate cibernetică;
  • Capabilitatea de a instala si configura softuri specifice universității, dar și echipamente periferice;
  • Cunoștințe legate de configurarea si întreținerea rețelelor de calculatoare; operare echipamente routare programabile
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a 2  posturi  de  secretari facultate.

  Condiţii   de participare la concurs:

  • studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

  Actele necesare  înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
  • copii ale diplomelor de studii şi a
  ...

  Citeste mai mult

 • La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

  Concursul public se va desfăşura cu respectarea următorului calendar:

  Calendar depunere candidaturi

  04.10.2021
  Declanșare concurs prin publicare pe site-ul Universității „Danubius”

  04.10 – 08.10.2021
  Înscrierea la concursul pentru funcția de decan, respectiv depunerea candidaturilor.
  Cererea de înscriere la concurs va fi însoțită de:
  a) curriculum-vitae în format european;
  b) plan managerial.

  11.10 – 15.10.2021...

  Citeste mai mult

 • Condiţii de participare la concurs:

  • Studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

   

  Actele necesare  înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
  • copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc, semnate de titular “conform cu
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00- 15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a 3 posturi de secretari facultate.

  Condiţii de participare la concurs:

  • Studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență. Calitatea de absolvent al Universităţii “Danubius” constituie un avantaj;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

  Actele necesare înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.
  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 28 aprilie  2017 – 14 iunie 2017.
  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N., la adresa ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 10  mai  2016 – 25 iunie 2016.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N.C.S.

  Concursurile se

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

  Dosarul de concurs este constituit de către

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la  Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 24 noiembrie 2014 – 9 ianuarie 2015.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii „Danubius” din

  ...

  Citeste mai mult

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.