fbpx
ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de inspector SSM și PSI

ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de inspector SSM și PSI

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de inspector SSM și PSI.

Condiţii de participare la concurs:
– studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență;
– cunostinte legislatie privind SSM, SU, PC; Curs SSM (80 ore), Curs inspector PSI;
– vechime în muncă - 1 an in domeniul SSM și SU - reprezinta avantaj
– experienţă în domeniu;
– amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
– disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
– cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
EXCEL, Internet).

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
– Participă împreună cu angajatorul la identificarea şi evaluarea riscurilor pentru fiecare
compartiment/departament;
– Întocmeşte şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul universităţii;
– Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Completează fişele de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, PSI;
– orice alte activități care țin de suportul operațional și administrativ al activității cadrul departamentului logistică, conform funcției ocupate.

 

Actele necesare înscrierii la concurs:
- copie a actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
- copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
- copia carnetului de muncă, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
- notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat (click
pentru descărcare)
;
- Formular consimtamant_pastrare CV (click pentru descărcare);

CONCURSUL CONSTĂ ÎN : INTERVIU.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, până la data de 16.06.2023, între orele 8.00- 16.00, de luni până vineri, precum şi on-line la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
• Persoanele selectate să participe la concurs vor prezenta, înainte de data concursului, actele în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: www.univ- danubius.ro sau la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372 361 116.


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.