fbpx

12 ianuarie 2024

pnrr a

Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar: Universitatea ”Danubius” din Galați

Titlul proiectului: UDiGi - Transformare digitală și metode inovative de învățare în învățământul superior gălățean

Contract de finanțare nr. 14064/16.09.2022

Cod proiect e-PNRR: 1547325684

Comunicat de Presă

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

În perioada de implementare a anului 2023, în cadrul proiectului „PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!” au avut loc mai multe realizări. Un aspect important îl reprezintă dotarea universității cu noi laboratoare în domeniul inteligenței artificiale și lansarea noului program ”Pedagogie Digitală” din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD):

 • achiziționarea echipamentelor de rețea și comunicarea pentru modernizarea infrastructurii digitale. Acțiuni pentru planificarea și elaborarea documentației pentru următoarelor achiziții prevăzute în cadrul proiectului;
 • elaborarea și acreditarea noului program ”Pedagogie Digitală” din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD);

Scopul activității este dezvoltarea cunoștințelor și abilităților digitale necesare cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare în sistemul hibrid în cadrul acestui program. Acest nou program va fi furnizat de către specialiștii din domeniu, începând cu luna februarie anul curent;

 • activități de selecție a grupului țintă pentru participarea la programul ”Pedagogia Digitală”. Grupul țintă se referă la profesorii universitari din cadrul Universității ”Danubius”;

Pentru cel de al treilea an de implementare  sunt planificate: actualizarea unor programe de studii:

 1. Program de Licență Psihologie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe Biomedicale, corespunde Domeniului de specializare 2 Sănătate;
 2. Program de Licență Asistenta sociala din cadrul Facultății de Psihologie și Științe Biomedicale, corespunde Domeniului de specializare 2 Sănătate;
 3. Program de Licență Economia Comerțului, Turismului şi a Serviciilor din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, corespunde Domeniului de specializare 8 Servicii comerciale;
 4. Program de Licență Informatică din cadrul Facultății de Informatică și Științe Aplicate corespunde Domeniului de specializare 10 Digitalizare (inclusiv TIC);
 5. Program de Licență Media Digitală din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale corespunde Domeniului de specializare 16 Arte;
 6. Program de Master Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH) din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, corespunde Domeniului de specializare 12 economie digitală.

Vor fi tratate subiecte legate de realitate virtuală, competențe digitale avansate, cât și competențe antreprenoriale în sectorul digital. Organizarea meselor rotunde cu potențiali angajatori pentru consultarea acestora și informarea cu privire la competențele specifice necesare profesiilor imergente.

Reamintim că, în luna septembrie 2022 a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

 

pnrr f pnrr

29 ianuarie 2024

pnrr a

Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar: Universitatea ”Danubius” din Galați

Titlul proiectului: UDiGi - Transformare digitală și metode inovative de învățare în învățământul superior gălățean

Contract de finanțare nr. 14064/16.09.2022

Cod proiect e-PNRR: 1547325684

Comunicat de Presă

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

În data de 2 februarie se va lansa programul ”Pedagogie Digitală” care se derulează în cadrul Proiectului ”Transformarea digitală și metode inovative de învățare în învățământul gălățean”- UDiGi, Contract de finanțare nr. 14064/16.09.2022.

Scopul activității este dezvoltarea cunoștințelor și abilităților digitale necesare cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare în sistemul hibrid în cadrul acestui program. Acest nou program va fi furnizat de către specialiștii din domeniu, grupul țintă fiind constituit din profesori universitari din cadrul Universității ”Danubius”.

Reamintim că, în luna septembrie 2022 a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

pnrr f pnrr

pnrr a

Granturi pentru digitalizarea universităților

Beneficiar: Universitatea ”Danubius” din Galați

Titlul proiectului: UDiGi - Transformare digitală și metode inovative de învățare în învățământul superior gălățean

Contract de finanțare nr. 14064/16.09.2022

Cod proiect e-PNRR: 1547325684

Comunicat de Presă

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

De la lansare și până în prezent, în cadrul proiectului  au avut loc mai multe acțiuni pentru organizarea și planificarea activităților de Implementare a proiectului. Un aspect important îl reprezintă dotarea universității cu noi laboratoare în domeniul inteligenței artificiale și modernizarea din punct de vedere tehnic al departamentelor:

1. Departamentul de Informatică;

2. Departamentul de Administrarea Afacerilor;

3. Departamentul de Psihologie și Știintele Educației;

4. Departamentul de Științe Biomedicale;

5. Departamentul de Științe ale Comunicării;

6. Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene;

7. Departamentul de Finanțe și Contabilitate;

8. Departamentul de Drept Public și Privat;

9. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

În același timp, pentru elaborarea și dezvoltarea de noi programe sau actualizarea programelor existente în cadrul departamentelor se lucrează intens la crearea unui nou program de formare a cadrelor didactice  ”Pedagogia Digitală”, care va permite profesorilor instruiți să-și îmbunătățească abilitățile pedagogice în era Digitală.

Reamintim că, în luna septembrie a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

pnrr f pnrr

pnrr a

Prima Ședință Oficială

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

În luna septembrie a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Primul eveniment oficial de lansare și promovare a avut loc pe data de 19.10.2022, ora 14:00 în Sala Senatului și s-a desfășurat în format hibrid. La eveniment au participat  echipa de implementare care a  prezentat descrierea proiectului, planul de acțiune,  totalitatea beneficiilor și oportunităților rezultate. De asemenea au participat cadrele didactice, studenți ai universității noastre care se vor bucura de produsele educaționale ce urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului.

DESCRIERA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI

Proiectul va permite modernizarea infrastructurii educaționale, actualizarea programelor educaționale, dezvoltarea și susținerea noilor centre de cercetare, dezvoltare și inovare, modernizarea platformei existente în cadrul UDG.

Prezentul proiect are ca scop următoarele:

 • crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare;
 • actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor
 • digitale/competențelor digitale avansate;
 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente;
 • dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii nevoilor din
 • perspectiva ocupațiilor emergente;
 • dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid;

Pentru aceasta, pe lângă centrele de cercetare existente din cadrul universității (Centrul de cercetare DISEDD, Centrul de studii și Cercetări Danubiene, Centrul de Cercetare „Economie teoretică și aplicată”, Departamentul de cercetare instituțională și asigurarea calității) Departamentul de formare continuă și bibliotecă, cele două noi centre de cercetare, dezvoltare, inovare și instruire Centrul de pregătire în Cyber Security (CyberRange) și Centrul de cercetare, dezvoltare, inovare în informatică aplicată (în care vor fi implicate în principal Facultatea de Informatică și Științe Aplicate și Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și nu numai) vor fi dotate cu echipamente noi iar infrastructura va fi modernizată.

Cele două centre vor totaliza un număr de 4 (patru) laboratoare noi:

 • Cyber Security;
 • Modelare, automatizare, măsurători, IoT (acronim MAUMI);
 • IA și sisteme de diagnoză (acronim AI-DIAG) ;
 • Informatică aplicată și sisteme informatice (acronim IASIN).

Dotarea laboratoarelor va fi făcută cu echipamente moderne, cu servere ce vor permite calcule complexe, existența simultană a diverse baze de date (comerciale și Open Source), și produse specifice domeniilor abordate.

Scopul celor două centre noi este de pregătire a cursanților (studenți, masteranzi, personal universitar, de cercetare și cursanți din exterior) cât și participarea acestora la realizarea de diverse proiecte de cercetare, inovare și dezvoltare de aplicații.

De asemenea, se urmărește implementarea de politici de autentificare și autorizarea utilizatorilor sistemului informatic la diversele platforme de lucru, prin achiziționarea și instalarea unui server Windows Enterprise, în vederea creării și implementării politicilor de control al accesului și acțiunilor utilizatorilor.

Modernizarea și completarea infrastructurii, vine să ajute dezvoltarea instituțională și crearea de noi competențe pentru grupurile țintă enumerate mai sus.

Acceptarea prezentului proiect va permite transmiterea cunoștințelor către grupurile țintă, îmbunătățirea comunicării, creșterea digitalizării activităților și pregătirea de specialiști noi în domeniul digital.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

Obiective specifice:

1. Asigurarea unei infrastructuri IT solide, reziliente la atacurile cibernetice si capabila sa asigure funcționalitățile unei platforme digitale dinamice, pe baza unei arhitecturi deschise in următorii trei ani de la începerea implementării proiectului.

2. Crearea a două noi centre educaționale digitale și a patru noi laboratoare pentru pregătirea studenților în meserii emergente.

3. Actualizarea pregătirii profesionalizate specializate a personalului didactic, didactic auxiliar și a utilizatorilor (minim 50 de cadre didactice, minim 120 de studenți, mediu extern) în utilizarea tehnologiilor, inclusiv din perspectiva tehnologiilor inovative și a managementului schimbării.

4. Actualizarea a 6 programe de studii și crearea unui program nou pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea competentelor digitale îndeosebi in domeniile strategice de dezvoltare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice meseriilor emergente si a consolidării competentelor antreprenoriale.

Planul de Redresare și Reziliență al României se constituie într-un document strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

1. Tranziția verde

2. Transformarea digitală

3. Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

4. Coeziunea socială și teritorială

5. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională

6. Politici pentru Noua Generație

Planul Național de Redresare și Reziliență al României prevede 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile asumate. Un pachet robust de 107 investiții și mai mult de 50 de reforme vor contribui la abordarea eficientă a recomandărilor specifice de țară și la consolidarea potențialului de creștere economică.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonator la nivel național.

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

 

 

pnrr f pnrr

pnrr a

Comunicat de Presă

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

În luna septembrie a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Primul eveniment oficial de lansare și promovare a avut loc pe data de 19.10.2022, ora 14:00 în Sala Senatului și se va desfășura în format hibrid.

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

Obiective specifice:

1. Asigurarea unei infrastructuri IT solide, reziliente la atacurile cibernetice si capabila sa asigure funcționalitățile unei platforme digitale dinamice, pe baza unei arhitecturi deschise in următorii trei ani de la începerea implementării proiectului.

2. Crearea a două noi centre educaționale digitale și a patru noi laboratoare pentru pregătirea studenților în meserii emergente.

3. Actualizarea pregătirii profesionalizate specializate a personalului didactic, didactic auxiliar și a utilizatorilor (minim 50 de cadre didactice, minim 120 de studenți, mediu extern) în utilizarea tehnologiilor, inclusiv din perspectiva tehnologiilor inovative și a managementului schimbării.

4. Actualizarea a 6 programe de studii și crearea unui program nou pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea competentelor digitale îndeosebi in domeniile strategice de dezvoltare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice meseriilor emergente si a consolidării competentelor antreprenoriale.

Prima ședință oficială va avea loc pe data de 19.10.2022, ora 14:00 în Sala Senatului.

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

 

pnrr f pnrr

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.