fbpx

Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.

Descriere procedură  

Scop
Prezenta procedură, cod ACD-26 stabileşte regulile şi responsabilităţile privind recunoașterea de către Universitatea „Danubius” din Galați a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare.

Cai de atac

(1) Contestaţiile la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către UDG, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei.

(2)Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării, de către o comisie de contestaţie numită de Rectorul UDG, formată din experţi în domeniul de doctorat al solicitantului.

(3) Universitatea consultă, dacă este cazul, CNRED și CNATDCU

(4) Raportul de evaluare al comisiei de contestaţie va fi discutat de Consiliul de Administrație al UDG, care va emite o hotărâre irevocabilă la nivelul UDG.

(5) Rezultatul se transmite DRU, care il va comunica solicitantului.

Date de contact:
Universitatea Danubius din Galati, Bulevardul Galati nr. 3, cod 800654

Telefon: +40 372 361 115;

E-mail: hr@univ-danubius.ro

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=965718&IdOperatiune=2
Procedura privind recunoastrea automata, in cadrul Universitatii Danubius din Galati, a titlului de doctor obţinut în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. [pdf]
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.