fbpx

Departamentul de Formare Continuă și Informare Tehnologică

Societatea Antreprenorială Studențească

DESPRE

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a Universității „Danubius” din Galați, denumită în continuare SAS UDG, este o structură fără personalitate juridică în cadrul Universității în conformitate cu:

 • Ordinul MEN nr. 3262/16.02.2017 privind organizarea și funcționarea de societății antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România;
 • Art. 2 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educație și formare 2015/C 17/02, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2015/C 17/02 din data de 20 ianuarie 2015.

SAS UDG funcționează din punct de vedere academic în subordinea Senatului Universității și din punct de vedere administrativ în subordinea Rectorului.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

SAS UDG are ca misiune declarată sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar, cu precădere în rândul studenților, masteranzilor și absolvenților Universității „Danubius” din Galați.

Obiectivele urmărite de către SAS UDG sunt următoarele:

 • încurajarea competenței practice profesionale și performanței prin acțiuni care să aibă în vedere creșterea competitivității între mediul academic și mediul de afaceri.
 • dezvoltarea competențelor necesare unui întreprinzător dinamic și inovativ: viziune, gândire critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților.
 • susținerea studenților, masteranzilor și absolvenților care vor să transforme o idee de afaceri într-un start-up, pe parcursul studiilor și/sau în primii 3 ani de la absolvire.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE

 • dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale pentru studenții, masteranzii și absolvenții Universității „Danubius” pe parcursul studiilor și/sau în primii trei ani de la absolvire;
 • stabilirea de parteneriate cu companii de succes în vederea organizării de workshop-uri, training-uri și intership-uri;
 • organizarea de seminarii, mese rotunde, workshop-uri, training-uri, cursuri, conferințe, școli de vară pe teme antreprenoriale;
 • organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune planuri de afaceri elaborate de studenți, masteranzi sau absolvenți pe parcursul studiilor și/sau în primii 3 ani de la absolvire;
 • facilitarea contactului studenților, masteranzilor și absolvenților Universității „Danubius” cu potențiali angajatori, investitori;
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.