fbpx

Danubius Foreign Language Centre

Certificate

Certificatul de competenţă lingvistică  este un document emis de către instituţii special acreditate care certifică, pe baza unui examen, nivelul de cunoaştere al limbii străine al candidatului, care îl solicită pentru diverse scopuri.

Examenul de competenţă lingvistică evidenţiază capacitatea de înţelegere - vorbire, în limbă străină conform cu cerinţele Consiliului Europei (Common European Framework of Reference-CEF level) bazate pe criteriile: înţelegere (ascultare şi citire), vorbire (pronunţie şi vorbire interactivă) şi scriere.

 

Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de către Danubius Foreign Language Centre  atestă recunoaşterea competenţelor lingvistice pentru:

  • înscrierea la examenul de licenţă
  • admiterea la programe de master în limbi străine
  • admiterea la doctorat
  • competiţia pentru o bursă în ţară sau străinătate
  • promovare profesională
  • program mobilităţi

 

Danubius Foreign Language Centre emite:

 

  • Certificate de participare

Danubius Foreign Language Centre  Galați eliberează certificate după fiecare modul al limbii studiate la cursuri și are valoare de atestat. Pe certificat figurează  competențele lingvistice standard, precum și poziționarea la nivelul Cadrului European de Referință.

 

Certificatele tip ECL[1] emise de European Consortium for the Certification of Attainment în Modern Languages – Consorţiul European pentru Certificarea Competențelor Lingvistice - Universitatea Danubius Galați.

 

c) Alte certificate:

Limba străină

Certificat* obținut

Engleză

English for International Opportunity (IELTS)

Franceză

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)

Diplôme d'études en Langue Française (DELF)  

Italiană

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Spaniolă

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

 

* Atunci când este întrunit numărul de candidați pentru realizarea examinării.

 

[1] Sunt documente utile persoanelor care migrează și doresc să se integreze în spaţiul european. Ele constituie o componentă utilă la angajare sau promovare, similar cu Paşaportul European al Limbilor străine. Testele sunt concepute uniform pentru limbi precum: română, engleză, germană, maghiară, italiană, spaniolă, sârbă, poloneză, bulgară, slovacă. Testele au valabilitate nelimitată și sunt recunoscute de ţările membre ale Consorţiului European.

 

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.