fbpx

Facultatea de Drept

CU ÎNCREDERE!
FACULTATEA DE DREPT

Onorați studenți, părinți și colaboratori,

Vă urez un călduros bun venit la Facultatea de Drept din cadrul Universității Danubius, specializare consacrată în peste 30 de ani de existență în care prestigioase generații de absolvenți au contribuit la continuitatea și dezvoltarea profesiunilor juridice atât în domeniul public cât și în cel privat.


Decan interimar,
Lect. univ. dr. Mircea Valentin Cârlan

Dreptul este ansamblul tuturor instrumentelor prin care se consacră și se menține ordinea socială astfel încât să fie garantat binele comun și echitatea tuturor membrilor cetății. Încă din timpul imperiului roman, reputatul Celsus definea dreptul ca fiind ”arta binelui și a echității” (jus est ars boni et aequi).

Principiile dreptului roman, după Ulpian, sunt: ”a trăi în mod onorabil, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce este al său” (juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere suum quique tribuere”).

Așadar, misiunea dumneavoastră este una fundamentală: aceea de a dobândi, de a crea și a garanta respectarea normelor juridice asigurând de la păstrarea echilibrului puterilor în stat, până la buna funcționare a instituțiilor de stat și proteguirea tuturor cetățenilor care se consideră lezați în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale atât la nivel național cât și internațional.

Practică în instanţe, cabinete de avocatură, de notariat, de mediere şi în instituţii publice

Numeroasele parteneriate încheiate de Facultatea de Drept şi cabinetele de avocatură, de notariat, de mediere dar şi cu instituţiile publice, oferă posibilitatea studenţilor de a face stagii de practică în diferite domenii specifice profesiei de jurist, descoperind de timpuriu cariera potrivită.

Dezbateri cu profesionişti

Periodic, studenţii Facultăţii de Drept sunt implicaţi în dezbateri faţă în faţă cu specialişti din domeniul juridic. Cu aceste ocazii, studenţii au posibilitatea de a afla despre noi profesii în domeniul juridic, de perspectivă, născute din dinamica relaţiilor sociale, profesii către care merită să se îndrepte, fiind insuficient acoperite cu specialişti.

Dincolo de spațiul fizic al sălilor de curs și de seminar, studenții trebuie să TRĂIASCĂ VIAȚA DE STUDENT, să simtă că fac parte din comunitatea noastră academică. Este important să îi încurajăm să se implice în toate activitățile extracurriculare pentru că, astfel, găsesc sensul studenției, își sudează relațiile cu ceilalți colegi de la alte facultăți și își dezvoltă aptitudinile organizatorice, capacitatea de a lua decizii, respectul diversității, spiritul competitiv, inițiativa, capacitatea de a rezolva probleme, și munca în echipă. Toate acestea, într-o anumită măsură, desprinsă de contextul disciplinelor de studii, reprezintă competențe transversale care valorează pentru reușita în profesiile juridice.

Totodată, studenții Facultății de Drept trebuie să își dezvolte, pentru viitoarele profesii specifice Dreptului, spiritul critic, analiza, comparația, capacitatea de a se exprima liber, de a argumenta și de a-și asuma propriile opinii cu privire la un anumit aspect pe care îl analizează. Toate aceste aptitudini pot fi dobândite și dezvoltate prin încurajarea studenților să se implice în activitățile de cercetare științifică, iar profesorii trebuie să joace un rol inspirator în acest sens.
Prezența și expertiza ABSOLVENȚILOR NOȘTRI în viața Facultății de Drept sunt aspecte deosebit de importante pe care le are în vedere strategia managerială a acestei facultăți. Absolvenții nosștri sunt oglinda profesionalismului cadrelor didactice ale acestei Facultăți, sunt mesajul credibilității noastre transmis întregii comunități.
Rolul Facultății de Drept nu trebuie să se rezume doar la activitățile de predare și de cercetare. Considerăm deosebit de important să stabilim parteneriate cu MEDIUL DE AFACERIfacilitând, astfel, accesului studenților noștri la experiența de business și la oportunitatea de a a-și dezvolta și de a pune în practică eventualele idei de business care au legătură și cu pregătirea de specialitate în domeniul juridic.

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ RECUNOSCUTĂ NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

În anul 2005 Facultatea de Drept a editat revista Acta Universitatis Danubius. Juridica, adresându-se atât cadrelor didactice, cât şi practicienilor. Tematica generală a revistei se referă la domeniul ştiinţe juridice. Pe baza unei abordări complexe şi moderne, în paginile revistei se regăsesc studii şi articole în domeniul amintit pe diferite linii de analiză: drept public, drept privat, drept european. Revista Acta Universitatis Danubius. Juridica esteinclusă în mai multe baze de date şi cataloage internaţionale: DOAJ (Directory of Open Access Journals), HeinOnline, Genamics JournalSeek, C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Intute, Topinform.org, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Magistri et Scholares ş.a.

Relaţiile de cooperare internaţională ale Universităţii „DANUBIUS” din Galaţi   au cunoscut în ultimii ani o evoluţie favorabilă, prin stabilirea de acorduri bilaterale de colaborare cu universităţi prestigioase din Europa si America, materializată în schimburi de studenţi şi de cadre didactice, realizarea unor proiecte comune de cercetare, organizarea de conferinţe şi simpozioane internaţionale.
Ca urmare a evaluării periodice realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi a obţinut calificativul „ÎNCREDERE” în 2014.

Așadar, fiți bine-veniți la Facultatea de Drept, o școală de prestigiu în care ne unesc:transparența!competitivitatea!echitatea!colegialitatea!comunicarea eficientă!parteneriatul!echilibrul

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.