Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conducere

Image
Lect. univ. dr. Doinița Popa
Director

doinitapopa@univ-danubius.ro

C.V.

Program audiențe:

Vineri: 14.30 -16.30

Misiunea DPPD este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe psihopedagogice, precum şi de a crea competenţe psihopedagogice, prin programe speciale de pregătire şi dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare pentru membrii comunităţii preuniversitare şi universitare. Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice comunităţi academice, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează, împreună cu preponderenţa unei culturi organizaţionale bazate pe excelenţă. Prin programele de învăţământ de nivel universitar, DPPD asigură societăţii româneşti profesori specialişti, în conformitate cu cerinţele învăţământului românesc contemporan.

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.