fbpx

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă

Managementul Calității

Regulamentul de organizare și funcționare DIDFR
Sistem de asigurare calitate DIDFR
Ghidul studenților IDFR
Ghid accesare instrumente de lucru
Ghid pentru studenți conectare-utilizare Danubius Online
O introducere privind educația de tip hibrid
Ghid de consiliere profesionala pentru studentii IDIFR
© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.