fbpx

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Programe de Licență

Comunicare și Relații Publice

Domeniu de studiu:

Științe ale Comunicării

Formele de învățământ: IF & ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Relații internaționale și studii europene

Domeniu de studiu:

Relații Internaționale și Studii Europene

Forma de învățământ: IF & ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Media Digitală

Domeniu de studiu:

Științe ale Comunicării

Forma de învățământ: IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Comunicare și Relații Publice

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Comunicarea de criză, Relații publice internaționale, Relații publice sectoriale, Redactarea materialelor de Relații publice, Semiotica aplicată, Dreptul comunicării, Filosofia culturii, Comunicare și relații publice în organizații politice.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
 • Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
 • Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare
 • Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:
 • Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
 • Autoevaluarea nevoii de

Relații internaționale și studii europene

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în domeniul relațiilor internaționale, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Politică externă și diplomație, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Sociologia relațiilor internaționale, Drept Internațional, Cultură și civilizație europeană, Drept diplomatic și consular, Dreptul european, Instituții europene, Introducere în științe politice.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • specialist în relaţii internaţionale,
 • diplomat,
 • consilier pe probleme de relaţii internaţionale şi integrare europeană în instituţii publice şi private,
 • analist de politică externă,
 • specialist în managementul conflictelor şi negociere,
 • funcţionar în organizaţii internaţionale,
 • funcţionar în administraţia publică europeană,
 • consilier şi manager pentru proiecte europene.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale
 • elaborarea proiectelor europene si internaţionale
 • utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
 • proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
 • asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse
 • asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice
 • autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime. 

Media Digitală

Prin această nouă specializare, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale pregătește absolvenți în pas cu tehnologia. Profesorii sunt dedicați, pasionați de noile tehnologii și de impactul lor în comunicare. Absolvenții specializării Media digitală vor fi capabili să planifice, dezvolte, implementeze și evalueze strategii de comunicare digitală pentru companii și organizații. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn sunt doar câteva din elementele ce definesc ADN-ul unui absolvent al noii specializări.

Discipline fundamentale (generale) și de domeniu: Introducere în științele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Introducere în relații publice, Arta argumentării și dezbaterii publice, Tehnici de redactare, Gândire critică, Istoria comunicării, Metode de cercetare în științele sociale, Introducere în publicitate, Multimedia, Deontologie profesională.

Practica de specialitate. Pe parcursul semestrelor 3-6, studenții au posibilitatea să-și pună în aplicare cunoștințele dobândite și să interacționeze cu mediul profesional, prin stagii de practică, internship-uri, școli de vară, ateliere de lucru, organizarea de evenimente, realizarea proiectelor în echipe multidisciplinare, vizite de documentare etc.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;
 • utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);
 • identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare prin intermediul mediilor digitale;
 • realizarea şi promovarea unui produs prin media digitală;
 • asistență de specialitate în gestionarea comunicării prin media digitală;
 • comunicarea în mod etic și legal prin intermediul mediilor digitale.

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât si practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipe multidisciplinare cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • designer video
 • administrator baze de date
 • specialist în relații publice
 • referent de specialitate marketing
 • mediator
 • specialist protocol și ceremonial
 • consultant
 • purtător de cuvânt
 • brand manager
 • organizator protocol
 • organizator relații
 • organizator târguri și expoziții
 • prezentator expoziții
 • specialist relații sociale
 • specialist în activitatea de lobby
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.