fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Conferințele DPPD


3rd International Conference on Education in the Digital Era Danubius University July 26, 2024 – July 27, 2024
https://conferences.univ-danubius.ro/index.php/EED/EED2024

Revista științifică: Didactica Danubiensis
https://dj.univ-danubius.ro/index.php/DD

Programe

Despre Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Danubius din Galați s-a înfiinţat prin hotărîrea Senatului Universității nr. 12 / 19.01.2018.
În conformitate cu legislația din România, DPPD  este o structură de învăţământ abilitată să ofere programe de pregătira psihopedagogică în vederea exercitării profesiei didactice.
Funcționarea DPPD are la bază un regulament propriu, aprobat de Senatul Universităţii Danubius din Galați, fiind o structură universitară autonomă, subordonată direct Rectorului.

Image

Proiect Cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

„Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă”

Image
Image

Conducere DPPD

Image

”Profesorii creează celelalte profesiuni.”

Lect. univ. dr. Doinița Popa
Director

doinitapopa@univ-danubius.ro

C.V.

Lista Lucrari

Program audiențe:

Vineri: 14.30 -16.30

Misiunea DPPD

Misiunea DPPD este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe psihopedagogice, precum şi de a crea competenţe psihopedagogice, prin programe speciale de pregătire şi dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare pentru membrii comunităţii preuniversitare şi universitare. Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice comunităţi academice, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează, împreună cu preponderenţa unei culturi organizaţionale bazate pe excelenţă. Prin programele de învăţământ de nivel universitar, DPPD asigură societăţii româneşti profesori specialişti, în conformitate cu cerinţele învăţământului românesc contemporan.

Obiectivele specifice ale DPPD, care decurg din misiunea asumată, sunt următoarele:
-Asigurarea unei formări iniţiale şi continue temeinice a cadrelor didactice;
-Avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare, care să ateste competenţele de bază şi specifice ale profesiei didactice;
-Implementarea sistemului european al creditelor transferabile (European Credit Transfer System – ECTS) ale unor sisteme compatibile cu cel european;
-Promovarea mobilităţii transeuropene a studenţilor, corpului profesoral şi a cercetătorilor;
-Întărirea cooperării europene în asigurarea calităţii educaţiei, concomitent cu dezvoltarea încrederii reciproce în mecanismele interne folosite în universităţile europene pentru asigurarea calităţii;
-Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior prin dezvoltarea unor programe comune;
-Asumarea unui rol activ al DPPD în relaţia cu mediul preuniversitar şi cu cel universitar.

Secretariat DPPD

Image
Violeta Ghinis
Secretar
+40 733 180 170
+40 372 361 230
© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.