fbpx
Image

Internațional

Parteneriate Internaționale

Misiune

Misiunea Compartimentului Parteneriate Internaţionale din cadrul D.R.I. este de a susţine activităţile din cadrul UDG orientate în direcţia îndeplinirii obiectivelor strategice de internaţionalizare ale universităţii ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare de renume la nivel naţional, regional, european şi global, prin coordonarea activităților legate de administrarea portofoliului de acorduri bilaterale de cooperare internaţională la nivelul Universității "Danubius" din Galați.

Obiective

Obiectivele Compartimentului Parteneriate Internaţionale din cadrul D.R.I. sunt conforme cu strategia de internaţionalizare a Universităţii Danubius:

a) dezvoltarea şi implementarea strategiei de internaţionalizare a UDG ca instituţie de învăţământ superior multi- şi inter-disciplinară;
b) dezvoltarea şi gestionarea unui portofoliu de parteneri internaţionali strategici care să devină colaboratori în proiecte de cooperare internaţională în învăţământul superior;
c) întărirea relaţiilor deja existente prin crearea de activităţi specific care să apropiere partenerii;
d) utilizarea lucrativă a parteneriatelor academice existente;
e) implicarea universităţilor europene cu care ne aflam în parteneriat în dezvoltarea şi exploatarea proiectelor europene.

Activităţile promovate de Compartimentul Parteneriate Internaţionale din cadrul D.R.I. au următoarele direcţii de dezvoltare:
a) promovarea şi diseminarea în plan internațional a bunelor practici ale Universităţii Danubius;
b) reprezentarea la evenimentele specifice cu referire la activitatea universității în mediul internațional;
c) creşterea permanentă a numărului parteneriatelor internaționale (academic şi nu numai) atât în plan european cât şi extra-european;
d) furnizarea de informaţii pertinente şi în regim de permanenţă managementului Universităţii Danubius cu privire la evoluţia şi structura mediului internațional in care universitatea își desfăşoară activitatea precum şi cu privire la oportunitățile de dezvoltare şi colaborare în plan internațional;
e) suport logistic in vederea realizării de evenimente la nivel internațional – conferințe, workshop-uri, seminarii de diseminare bune practici;
f) sprijinirea permanenta a implicării personale a mediului intern al universității (studenți, corp profesoral şi administrativ) la dezvoltarea in plan personal a relaţiilor cu partenerii internaţionali consacrați sau potenţiali ai universităţii.

Compartimentul Parteneriate Internaţionale are competențe și atribuții în ceea ce privește:
a. coordonarea activităților legate de administrarea portofoliului de acorduri bilaterale de cooperare internaţională;
b. susţinerea demersurilor cu caracter internaţional de la nivelul facultăţilor, având în vedere dezvoltarea și întărirea acelor cooperări zonale care să fructifice toate oportunităţile de cooperare şi colaborare ştiinţifică şi academică oferite de calitatea României de membru al Uniunii Europene şi de caracterul internațional al Universității Danubius;
c. coordonarea, din punct de vedere tehnic, a activităților desfășurate de UDG în domeniul relațiilor internaționale;
d. sprijinirea și coordonarea, după caz, a acțiunilor întreprinse de alte structuri ale UDG în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului transmis de UDG;
e. participarea la negocieri cu instituţii internaționale;
f. avizarea proiectelor acordurilor, convențiilor și altor înțelegeri internaționale propuse spre încheiere de către structurile aflate în subordinea sau coordonarea UDG, cu structuri similare din alte state ori cu entități aflate sub jurisdicția altor state;
g. sprijinirea activităților menite să conducă la dezvoltarea relațiilor cu instituții sau entități similare din alte țări, asigurând susținerea și promovarea intereselor UDG în relația cu acestea;
h. colaborarea cu facultăţile din cadrul UDG şi acordarea de sprijin în demersurile cu caracter internaţional;
i. asigură evidența activităților desfășurate în cadrul relațiilor de colaborare dintre structurile UDG şi entități similare din alte state;
j. propune Rectorului inițierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunțarea la înțelegerile internaționale ale UDG cu structuri similare din alte țări, asigurând consultarea altor instituții în vederea obținerii avizelor necesare.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.