fbpx
Image

Internațional

Mobilități de studiu sau practică

Activitatea de mobilitate trebuie să răspundă nevoilor studenților de învățare și de dezvoltare personală. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru a absolvi primul ciclu (studii de licență) sau al doilea ciclu (studii de masterat). Stagiile de practică în străinătate sunt sprijinite pentru ciclurile de licență și masterat atât în perioada desfășurării acestora cât și în termen de maxim un an de la absolvire. Mobilitățile de studiu pot include și o perioadă de stagiu.

Studenții pot desfășura, atât în Europa cât și în afara Europei, următoarele tipuri de mobilități:
Mobilități de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră Universtății "Danubius" (3-12 luni);
Mobilități de practică (stagiu/program de practică) în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant (2-12 luni).

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.