fbpx

Cercetare

Profil de cercetător

Image

Conf. univ. dr. Ioan Catalin Angelo

catalin_angelo_ioan@univ-danubius.ro

Biografie

Profesorul Cătălin Angelo Ioan este absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității din București. În anul 2000 a devenit doctor în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, sub conducerea profesorului Aurel Bejancu. Teza de doctorat intitulată “Contribuții la geometria foliațiilor semi-riemanniene” a abordat un subiect de mare importanță deschis în lumea matematică de către Aurel Bejancu și Krishan Duggal. Dacă până în anii ’90 marea majoritate a articolelor se ocupau de aspecte riemanniene ale geometriei diferențiale, în care școala românească este pe unul dintre primele locuri, începând cu această perioadă, deplasarea s-a făcut către geometria semi-riemanniană (dar nu numai) ce oferă aplicații spectaculoase în cadrul cercetărilor de teorie relativistă generalizată. Teza profesorului Ioan s-a concentrat pe definirea noilor concepte și apoi aplicarea rezultatelor celor doi în teoria foliațiilor semi-riemanniene. O parte dintre acestea au fost publicate în Tensor N.S., prestigioasă revistă japoneză, din care cităm: “Degenerate submanifolds of Semi-Riemannian manifolds”, “Totally Umbilical Lightlike Submanifolds”, “Totally geodesic foliations on Semi-Riemannian manifolds” sau “Minimal foliations on semi-Riemannian manifolds” precum și în cele două mari reviste românești: Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie – articolul “Totally Umbilical Lightlike Submanifolds” sau Revue Roumaine de Mathematiques pures et appliquees – articolul “Totally geodesic foliations and minimal foliations of the Semi-Riemannian manifolds”. Începând cu anul 2000 cercetările profesorului Ioan s-au îndreptat în direcția aplicațiilor matematicii în economie. Preocuparile didactice sunt cu precadere orientate in zona modelarii matematice a fenomenelor si proceselor economico-sociale.

Domenii de cercetare

Lucrările de cercetare ale profesorului Cătălin Angelo Ioan s-au concretizat, până acum, în 77 de articole indexate în baze de date internaționale, unul dintre ele “A generalization of a class of production functions” apărând într-o publicație a Warwick University din Coventry, Regatul Unit al Marii Britanii și care introduce o nouă funcție de producție – generalizare a clasicelor Cobb-Douglas, CES, Lu–Fletcher, Liu–Hildebrand, VES sau cea a lui Kadiyala. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2011.564117?journalCode=rael20#.VR5sKfCVG6Q).

De asemenea, a mai publicat un număr de 53 articole în reviste naționale și a prezentat 13 comunicări științifice la diferite simpozioane. O parte dintre articolele sale au fost citate și continuate în reviste importante cum ar fi: General Relativity and Gravitation – Springer Verlag, Journal of Geometry and Physics – Elsevier, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Applied Mathematics and Computation, Applied Mathematics Letters, Mathematical Problems in Engineering, Tamkang Journal of Mathematics, Central European Journal of Operations Research, Kragujevac Journal of Mathematics.

Profesorul Ioan a scris un număr de 61 de cărți pe diferite teme ce se întind de la matematică generală, geometrie analitică și diferențială, analiză matematică, ecuații diferențiale, cercetări operaționale, teoria probabilităților, calcul variațional, analiză complexă, teoria probabilităților la microeconomie sau aplicații ale matematicii în economie. În prezent, pe lângă cercetările sale în domeniul atât de fascinant al aplicațiilor matematice în diverse ramuri economice (în special microeconomie și macroeconomie), desfășoară o muncă de pionierat creând și dezvoltând o serie de site-uri (http://problemerezolvatedematematica.blogspot.ro/) sau http://matematicasuperioara.blogspot.ro/), ce urmăresc pregătirea gratuită a elevilor pentru examenele de bacalaureat sau a studenților pentru examenele de matematică prin elaborarea unui număr de filme didactice (peste 1400 cu peste 27000 de vizionări în acest moment).

Image

Prof. univ. dr. habil. Cristinel Munteanu

cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

Biografie

Biografie

 • Cristinel Munteanu este absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (licenţiat în 2001: specializarea Română-Engleză; cu un masterat în Teoria şi practica textului, finalizat în 2003).
 • În anul 2006 a obţinut titlul de doctor în filologie (magna cum laude) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea Profesorului Stelian Dumistrăcel, cu o teză despre Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale (publicată în 2007; frecvent citată în studiile de specialitate). Este vorba despre prima aplicare serioasă (în spaţiul ştiinţific românesc) a teoriei lingvistice coşeriene la domeniul lexico-frazeologiei şi al relaţiilor semantice.
 • Sub coordonarea Profesorului Ştefan Afloroaei (membru corespondent al Academiei Române), Cr. Munteanu a susţinut în 2017 cea de-a doua teză de doctorat (la aceeaşi universitate ieşeană), obţinând titlul de doctor în filosofie (summa cum laude). Tema aleasă a fost John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale, urmărind o serie de aspecte ce ţin de logică, teoriile interpretării şi filosofia limbajului. Respectiva teză de doctorat a fost publicată în 2019.
 • În 2019, Cr.M. a devenit abilitat în filologie, în urma susținerii tezei de abilitare cu titlul De la frazeologisme la tradiții discursive. Contribuții etimologice și stilistice, conferindu-i-se astfel dreptul de a fi conducător de doctorat. Ca atare, Cr.M. este afiliat la Școala Doctorală de Filologie din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești.
 • În 2020, a obținut titlul de profesor la Universitatea „Danubius” din Galați.
 • Cr.M. activează în învăţământul universitar de peste 15 ani, predând preponderent discipline din sfera ştiinţelor comunicării/limbajului şi a jurnalismului, dar și din domeniul filosofiei (Fundamentele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Semiotică, Retorică, Genurile presei, Tehnici de redactare, Principii ale exprimării corecte, Etică, Gândire critică etc.).
 • Din 2020 conduce, în calitate de director, Centrul de Hermeneutică „Simboluri și texte” (CHeST), înființat în cadrul Universității „Danubius” din Galați.

 

Domenii de cercetare

Autor al mai multor studii şi articole referitoare la originea, dinamica şi stilistica frazeologismelor, coordonator, editor şi coautor al unui volum dedicat expresiilor fixe şi formulelor celebre (Discursul repetat între alteritate şi creativitate, 2008), Cristinel Munteanu a devenit o autoritate în materie graţie cărţii sale Frazeologie românească. Formare şi funcţionare (2013), fapt ce i-a atras selectarea ca autor al capitolului „Phraséologie du roumain” din vol. „Le Roumain” al seriei „Manuals of Romance Linguistics” (în curs de publicare la prestigioasa editură De Gruyter).

 • În acelaşi timp, preocuparea constantă (de peste 20 de ani) pentru teoria lingvistică a savantului Eugeniu Coşeriu (concretizată, printre altele, şi în cărţile Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri [2012] şi Traditions and Innovations in Language and Linguistics. A Coserian Perspective [2017]) a dus la invitarea sa (în calitate de keynote speaker) la congrese, simpozioane şi conferinţe internaţionale şi naţionale. Până în prezent, Cr. Munteanu a participat cu lucrări/comunicări la peste 50 de manifestări ştiinţifice (de la congrese până la colocvii), majoritatea acestora fiind internaţionale.
 • A publicat peste 150 de articole de specialitate, studii şi recenzii în volume şi reviste de profil din ţară (Meridian critic, Anadiss, Communication interculturelle et littérature, Limba română, Acta Universitatis Danubius. Communicatio etc.) şi din străinătate (Energeia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Romanistisches Jahrbuch etc.). Unele articole au apărut în reviste ISI, precum Revue roumaine de linguistique, Philologica Jassyensia şi Zeitschrift für romanisch Philologie.

[https://univ-danubius.academia.edu/CristinelMunteanu]

 • Alte contribuţii (recunoscute) ale lui Cr.M. sunt cele referitoare la domenii ca onomastica (cu studii despre numele personajelor literare), retorica, stilistica funcţională şi filosofia limbajului (cu o privire specială asupra unor precursori precum Platon, Aristotel, Demetrios, Pseudo-Hermogenes ş.a.), semiotica (prin recuperarea şi redefinirea conceptului de „decodare aberantă” lansat de Umberto Eco), jurnalismul (cu abordări originale privind fie virtuţile stilistice ale textului jurnalistic, fie titlurile jurnalistice atipice), lingvistica textului, hermeneutica ş.a.m.d.
 • Activitatea de editor a lui Cr. Munteanu merită, de asemenea, semnalată. Astfel, Cr.M. a editat critic (în 2008), în versiune bilingvă (cu sprijinul latinistului Cr. Bejan), prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului: Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice [Leipzig, 1690] – text de referinţă pentru cei interesaţi de istoria şi teoria unui atare domeniu. În 2013 a editat, din opera impresionantă a lui B.P. Hasdeu, un volum intitulat Studii de ştiinţa limbii, punând în valoare unele idei foarte actuale ale savantului român (cum ar fi cele legate de „noematologie”). În 2016 a publicat, în calitate de traducător şi editor, cartea Orientări în semantica structurală [după E. Coseriu, H. Geckeler, Trends in Structural Semantics, 1981]. În aceeaşi direcţie de recuperare a concepţiilor marilor gânditori se înscriu şi eforturile de a traduce (din limba engleză) unele texte filosofice semnate de John Dewey, R.G. Collingwood et alii. În 2021, în contextul sărbătoririi centenarului nașterii savantului de origine română Eugeniu Coșeriu, Cristinel Munteanu a editat (în colaborare cu profesorul Klaas Willems de la Universitatea din Ghent, Belgia) volumul Eugenio Coseriu. Past, Present and Future, publicat la prestigioasa editură De Gruyter din Berlin.

[https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110712391/html]

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.