fbpx

Cercuri Studențești

Facultatea de Drept

Cercul ştiinţific studenţesc de Drept Public "Nicolae Titulescu"

Înființat în 2005, în cadrul Facultății de Drept, Cercul științific studențesc de Drept Public ,,Nicolae Titulescu" își desfășoară activitatea prin diverse forme de manifestare științifică (simpozioane, mese rotunde, participări la concursuri etc.), unde sunt dezbătute tematici de drept material și procesual, dar și din aria extra-curriculară, de interes pentru studenții facultății, menite să le asigure o pregătire profesională în acord cu cerințele pieței muncii, în continuă schimbare și evoluție.
Dintre temele dezbătute, enumerăm:
"Cafeneaua complexităţii"
"Masa rotundă: „Criminalitatea juvenilă"
"Masă rotundă: „Ziua internaţională anticorupţie"
"Conferinţa naţională cu participare internaţională „Cetăţenia din perspectiva drepturilor fundamentale"
"Masa rotundă: „Omuciderea - analiza psihanalitică a factorului intelectiv și volitiv"
"Masă rotundă: „Exploatarea bogățiilor solului și subsolului și riscul acesteia pentru sănătatea populației din România"
"Prelegere cu tema: „Cariera de magistrat: admitere şi perspective"
"Masă rotundă aniversară a 9 ani de existenţă a Direcţiei Generale Anticorupţie – „Corupția, o nouă abordare prezentată studenților Facultății de Drept "
"Alegerile prezidenţiale – aspecte comparative româno-americane" – Masă rotundă "
"Adevăr juridic vs. adevăr jurnalistic" - Forum studenţesc"
"Clinică juridică – Proces penal simulat" – Seminar practic"
Conferinţa naţionala studenţească cu participare internaţională-„Cetăţenia din perspectiva drepturilor fundamentale, prima ediţie, 12 decembrie 2014 ş.a.
În cadrul activităților desfășurate au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, instituțiilor implicate în administrarea actului de justiție (instanțe și parchete la nivelul Curții de Apel Galați, Baroul Galați, Camera Notarilor Publici Galați, Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Galați, I.P.J. Galați, Serviciul Judeţean Anticorupţie, Penitenciarul Galați), parteneri din mediul social (reprezentanți mass-media, O.N.G.-uri) și de afaceri (IMM-uri, agenți economici), precum și asociații ale studenților și absolvenților: Liga Studenţilor Danubius, Asociaţia Alumni, ELSA.

Îndrumător:
Lect.univ.dr. Angelica CHIRILĂ

Activităţi în anul universitar 2019-2020

Activităţi în anul universitar 2017-2018

Activităţi în anul universitar 2016-2017

Activităţi în anul universitar 2015-2016

Activităţi în anul universitar 2014-2015

Activităţi în anul universitar 2013-2014

Activităţi în anul universitar 2012-2013

Activitati in anul universitar 2011-2012

Activităţi în anul universitar 2010-2011

Activităţi în anul universitar 2009-2010

Activităţi în anul universitar 2008-2009

Activităţi desfăşurate în perioada 2005-2007

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Cercul ştiinţific studenţesc - DUNĂREA, AXA A IDENTITĂȚII EUROPENE

Prin activitatile acestui cerc stiintific se urmareste sa se abordeze aspecte cu cu privire la problema largă a contextului zonei dunărene. Desi pare circumscrisă la zona locală, activitatea cercului se doreste a se deschide spre studii culturale, Europeism și realitățile transfrontaliere, având ca obiectiv reconstrucția unei zone de excelență într-o parte semnificativă a Europei - bazinul Dunării, cu tot ceea ce implică, într-o abordare stiintifică de nivel ridicat.

Coordonator: Lector univ. dr. Sergiu Pârju, cadru didactic din domeniul specific de cercetare.

Cercul ştiinţific studenţesc GLOBALIZARE ŞI DIVERSITATE CULTURALĂ

Membrii cercului stiintific isi propun sa stabileasca conexiunile si implicatiile dintre globalizare si diversitatea culturala manifestate in procesul globalizarii, care pune acut problema raporturilor local-global la nivelul fiecarei natiuni. Fiind un fenomen actual, controversat si cu reverberatii in toate domeniile vietii, globalizarea suscita extrem de multe analize. Sfera acestui concept se extinde asupra unor aspecte extrem de diverse, ce tin de luarea deciziilor politice la nivel national, abordarea globala a problemelor de securitate si pace, probleme economice si ecologice, dar si aspecte legate de identitatea etnoculturala.
Globalizarea, acest sistem complex si in rapida dezvoltare de piete integrate, comert international, investitii internationale, corporatii multinationale, convergenta a tehnologiilor ofera nebanuite oportunitati pentru domeniul culturii. Dar exista si numeroase puncte de vedere potrivit carora reprezinta un factor de risc pentru culturile si identitatile nationale si locale/comunitare.

Activitatea curentă a cercurilor este gestionată de către Consiliul ştiinţific studenţesc, format din coordonatorii cercurilor ştiinţifice şi cate doi studenţi membri ai fiecarui cerc ştiinţific studenţesc. Studenţii membri în Consiliul cercului ştiinţific studenţesc, sunt aleşi prin vot în prima şedinţă a fiecărui an universitar sau, în cazul constituirii, în cadrul şedinţei de constituire a cercului ştiinţific studenţesc.

Obiectivele cercurilor știintifice:
• aprofundarea cunoştinţelor de specialitate din domeniul comunicarii si al relatiilor internationale al studenţilor de la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale;
• dezvoltarea relaţiei „student – cadru didactic" in vederea eficientizării actului de invatamant si sporirea interesului in materia de studiu;
• încurajarea demersului ştiinţific studenţesc pentru afirmarea cunoştinţelor si aptitudinilor fiecărui participant;
• participarea membrilor la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice;
• dezbaterea de articole publicate in reviste de specialitate din tara sau din străinătate;
• prezentări de lucrări din partea membrilor;
• invitarea în cadrul şedinţelor a unor specialişti: cadre didactice specializate într-un anumit domeniu al comunicarii si al relatiilor internationale, teoreticieni si practicieni renumiţi ai domeniului stiinte sociale si politice, etc.;
• organizarea de alte activităţi orientate spre beneficiul studentului.

Coordonator: Lect. univ. dr. Daniela Popa, cadru didactic din domeniul specific de cercetare.

Plan de activitate cercuri științifice studențești 2023-2024

Participare studenți – acțiuni științifice 2022-2023

Raport activitate Cercuri studentesti 2022-2023

Activităţi în anul universitar 2019-2020

Activităţi în anul universitar 2018-2019

Activităţi în anul universitar 2016-2017

Activităţi în anul universitar 2015-2016

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Cercul de Cercetare Studențesc Danubius

Cercul de Cercetare Studențesc Danubius din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, Facultatea de Științe Economice, îşi propune să reprezinte o platformă de manifestare intelectuală mulți şi interdisciplinară pentru studenţi.

Obiectivul general al cercului este acela de a realiza infrastructura umană şi instituţională pentru pregătirea tinerilor cercetători. Printre activităţile presupuse de existenţa cercului amintim: organizarea de şedinţe tematice de prezentare a ultimelor realizări ale membrilor, prelegeri tematice a unor invitaţi din ţară şi străinătate urmate de dezbateri, participarea pro activă a studenţilor la îmbunătăţirea permanentă a cursurilor predate la facultatea de ştiinţe economice, participarea la organizarea unor manifestări ştiinţifice studenţeşti, consiliere ştiinţifică şi tutorat pentru realizarea de lucrări ştiinţifice menite participărilor la conferinţe şi workshopuri studenţeşti, realizarea de activităţi în piaţa muncii prin cooperarea cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, realizarea de studii de sinteză privitoare la piaţa muncii, ofertă educaţională, etc., editarea unui jurnal tipărit şi întreţinerea unui blog, etc.

Totodată cercul ştiinţific studenţesc poate să ofere iniţierea şi orientarea celor care doresc să îşi continue cercetarea la o formă superioară de învăţământ (master şi doctorat) prin module de pregătire a membrilor cercului (metodologia cercetării, epistemologie, autorat ştiinţific, etc.).

Activitățile cercului științific studențesc se înscriu în eforturile generale ale UDG de a deveni o veritabilă universitate de cercetare, recunoscută la nivel european și internațional. Rolul generațiilor de studenți și masteranzi pe care universitatea noastră îi pregătește pentru viitor este determinant. În același timp antrenarea tinerilor în condiții nediscriminatorii în activitățile cercului le adaugă acestora la bagajul de cunoștințe, competențe și deprinderi aferente urmării unui program de studii, spiritul antreprenorial, inițiativa și le dezvoltă imaginația punându-le în valoare forța creatoare specifică.

Cercul de Cercetare Studențesc Danubius şi-a început activitatea la data de 7.10.2009 prin şedinţa de lucru în cadrul căreia s-au stabilit Regulamentul de funcţionare precum şi Organigrama Cercului.

Coordonator:
Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ

Activităţi în anul universitar 2014-2015

Activităţi în anul universitar 2016-2017

Activităţi în anul universitar 2018

Activităţi în anul universitar 2018-2019

Activităţi în anul universitar 2019-2020

Activităţi în anul universitar 2020-2021

 

 

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.