fbpx

Facultatea de Științe Comportamentale și Aplicate

Decan

Facultatea de Științe Comportamentale și Aplicate

Începând cu secolul al X-lea, un număr tot mai mare de profesori şi studenţi proveniţi din întreaga Europă au dat naştere, în diferite oraşe, unor grupuri de studiu, la început organizate spontan pe bază de naţionalitate, dar structurate curând în corporaţii de profesori şi de studenţi numite „universitates magistrorum et scholarium”.

Astăzi, într-o lumea dinamica dar impredictibilă, specifica secolului al XXI-lea, comunitatea studentilor si profesorilor ramane, aproape, singura certitudine a unui viitor prosper, etic si funcțional. Universitatea Danubius din Galați își definește, in acest mod, viziunea despre viitorul pe termen mediu si lung, participand nemijlocit, prin procesul didactic si de cercetare, la construirea acestuia. Facultatea de Științe Comportamentale si Aplicate este una din componentele de baza ale acestei construcții.

Programul de licenta Psihologie prezinta obiective academice care consoneaza cu cele spuse mai sus:formarea specialiştilor în domeniul Psihologie urmăreşte asimilarea de noţiuni teoretice şi abilităţi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat in 2011. Mai mult, competențele profesionale si cele transversale dobândite vor facilita exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei, aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice, autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

La sfârșitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihologie şi competenţele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu prevederile legii şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România.

Ariile de competenţă dobândite în facultate permit practicarea profesiei de psiholog în următoarele sectoare de activitate: psiholog în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale, transporturilor şi serviciilor, psiholog în domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice şi consilierii psihologice, psiholog în domeniul educaţiei, psiholog în domeniul securităţii naţionale.

“Trebuie să măsurăm izbânda programului de asistență socială prin numărul persoanelor care îl părăsesc, nu prin numărul celor care devin beneficiari ai acestuia”. Citatul, devenit clasic, aparține lui Ronald Reagan care a dovedit o apetență semnificativă pentru un domeniu fundamental în orice societate, mai cu seama într-o societate aflată în schimbare rapidă si imprevizibilă așa cum este societatea secolului al XXI-lea.

Contrar percepției generalizate, asistența socială este profesia care asigură sprijin pentru indivizii, grupurile și comunitățile dintr-o societate aflată în schimbare și creează condițiile sociale favorabile bunăstării oamenilor și societății. In fapt, asistența socială este arta în care cunoașterea științei relațiilor umane și a deprinderilor de relaționare este folosită pentru a mobiliza capacități latente existente în orice individ, astfel încât acesta să fie mai bine adaptat la stresul vieții de zi cu zi. Programul de studii de licență Asistență socială a fost creat din aceste considerente, fiind considerat unul din cele mai necesare pentru zona de referinta in care se afla Universitatea Danubius din Galați – regiunea de dezvoltare Sud-Est a României.

Programul de studii de licenta Informatica urmareste indeaproape viziunea si misiunea asumata de universitatea noastra in folosul studentilor sai cat si in beneficiul zonei sus amintite. Dacă luăm in calcul si procesul intens de tehnologizare a societatii precum si dinamica accelerata a informaticii, initiativa deschiderii acestui program de studii a completat paleta specializarilor purtătoare de valoare adaugata derulate in universitatea Danubius. Programul Informatica completează, in același timp, dimensiunea internațională a instituției si ofera studentilor sai o plaja ocupationala care depășește granițelor zonei dar si granițele naționale.

Decan,
Conf. univ. dr. Filip Stanciu

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.