fbpx

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă

Programe ID-IFR

Facultatea de Drept

Domeniul

Specializarea

Nivelul de studii

Drept

Licență

Drept

Licență

Drept

Master

Facultatea de Științe Economice

Domeniul

Specializarea

Nivelul de studii

Finanţe

Licență

Administrarea afacerilor

Licență

Contabilitate

Licență

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Domeniul

Specializarea

Nivelul de studii

Ştiinţe ale Comunicării

Licență

Relații internaționale și studii europene

Licență

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.