fbpx

Colegiul Danubius

Dean

Dragi cursanți,

Vă așteptăm să intrați în familia de specialiști a Colegiului Danubius, pentru a vă califica în ceea ce devin, mai mult, pe zi ce trece, profesiile viitorului de succes: programare IT, rețelistică, fotografie, videografie, montaj video și foto. Veți găsi aici deschidere, viziune și sprijin.

Director Colegiul Danubius,

Lect. univ. dr. Oana Nae

In anul 2023 Colegiul "Danubius" a obţinut acreditarea, conform Ordinului M.E.N. nr. 5851/2023.

 

Misiune: Colegiul Danubius crește și se dezvoltă într-o şcoală de prestigiu, apreciată de către cursanți, profesori, specialiști în domeniiile vizate şi comunitatea locală, atingând propria misiune: pregătirea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniile media și informatică din zona de Est a României şi a Europei.

Viziune: Colegiul terțiar non-universitar îşi concentrează resursele pentru asigurarea unei forţe educaţionale atractive, care să îmbine opţiunile cursanţilor cu necesităţile de formare profesională ale comunităţii locale, educându-i în spiritul principiilor democratice ale societăţii deschise, urmărind ca până în anul 2024 să se echilibreze numărul specialistilor în domeniile de pregătire vizate.
Urmărim ca prin tot ceea ce facem să ne afirmăm în rândul primelor unităţi de invăţământ româneşti şi europene, în condiţiile unui cadru educational modern si de calitate.

CAMERAMAN - FOTOREPORTER

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul: COMUNICARE

Calificarea profesională:

CAMERAMAN - FOTOREPORTER

Forma de învățământ:

cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 2 ani

ANALIST
PROGRAMATOR

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul: INFORMATICĂ

Calificarea profesională:

ANALIST PROGRAMATOR

Forma de învățământ:

cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 1,5 ani

ADMINISTRATOR REȚELE LOCALE ȘI DE COMUNICAȚII

Nivel de învățământ:

Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5

Domeniul: INFORMATICĂ

Calificarea profesională:

ADMINISTRATOR REȚELE LOCALE ȘI DE COMUNICAȚII

Forma de învățământ:

cu frecvență/ zi

Durata studiilor: 1,5 ani

Studiile se încheie cu examenul de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea diplomei de studii.

Absolventul calificării Cameraman fotoreporter va avea abilități legate de: utilizarea camerelor de filmat profesionale si broadcast, atât pe platou, cât şi pe teren, în producţii înregistrate sau în direct; cunoaşterea tehnicilor şi tehnologiilor ce concură la realizarea producţiilor tv; dobândirea calităţilor necesare lucrului în echipa şi asumarea responsabilităţilor în relaţia: Regie – Imagine – Scenografie.

Pe lângă activităţile specifice, alsolventul calificării Cameraman fotoreporter, îşi va dezvolta competenţe cheie importante necesare unei bune comunicări, atât cu factorii de creaţie artistică, cât şi în cadrul echipei de filmare, îşi va dezvolta competenţe de utilizare a aparaturii specifice, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă şi îşi va dezvolta un sistem de analiză prin care va evalua rezultatele muncii sale.

Absolventul calificării Analist programator va fi capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicării pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente.


Absolventul calificării Administrator reţele locale şi de comunicaţii va fi capabil să utilizeze echipamentele reţelelor de calculatoare, să cunoască şi să utilizeze protocoale şi terminologii de reţea, să cunoască şi aplice topologii de reţele locale (LAN) şi reţele globale (WAN), modele de referinţă OSI (Open System Interconnection), să utilizeze cabluri, unelte pentru cablarea structurată, router-e în conformitate cu standardele în vigoare şi să instaleze şi să configureze sisteme de operare de reţea.

Practica este susținută de către specialiști practicieni și se desfășoară, în funcție de calificare, în studioul TV al Universității Danubius, la televiziunile partenere, în laboratoare IT, dotate cu aparatură de ultimă generație, în cadrul companiilor IT partenere.
Diplomele obținute sunt recunoscute în toată Europa.

Cu sau fără diplomă de bacalaureat

Colegiul Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, aceştia având posibilitatea de a nu pierde contactul cu studiile şi de a se califica în una din cele trei calificări oferite de Colegiul Danubius.

Contact

Colegiul “Danubius” din Galaţi

Mobil: +40 745 232 776

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.