fbpx

Cercetare

Obiective generale

  • elaborarea de studii / lucrări de cercetare individuale ori colective referitoare la aspecte importante ale înțelegerii umane;
  • stabilirea de colaborări / parteneriate naţionale şi internaţionale pe teme de actualitate în domeniu;
  • creşterea vizibilităţii CHeST-ului (și, implicit, a Universităţii „Danubius” din Galaţi) prin implicarea activă a membrilor acestui centru în discuţiile privitoare la problemele de interes imediat ale domeniului;
  • atragerea / obţinerea de fonduri (sau granturi) din surse externe pentru finanţarea proiectelor de cercetare;
  • informarea comunităţii academice / universitare danubiene cu privire la noutăţile din domeniul hermeneuticii (atât în ansamblul acesteia, cât și referitor la ramurile de interes ale acesteia);
  • asigurarea sprijinului de specialitate (pe componenta interpretativă) instituţiilor, firmelor, unităţilor şcolare etc., pentru perfecţionarea personalului / angajaţilor etc.;
  • dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor de înțelegere a textelor și a situațiilor problematice de către studenţi, masteranzi şi (eventual) doctoranzi;
  • descrierea particularităţilor stilurilor funcţionale şi ale limbajelor specializate (vizând, cu precădere, discursul juridic, discursul politic, discursul economic, discursul jurnalistic şi discursul publicitar);
  • studierea și predarea tehnicilor de comunicare adecvată şi eficientă (scrise şi orale) cerute de diverse situaţii / contexte celor interesaţi de perfecţionarea propriilor abilităţi de comunicare (prin cursuri de academic writing, public speaking, debate etc.) ş.a.m.d.
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.