fbpx
ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de secretar

ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de secretar

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de secretar.

Condiţii de participare la concurs:
– studii superioare;
– vechime în muncă - 3 ani (minim);
– disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
– cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL, Internet);
– limba engleză;
– certificat de calificare profesională - specialist în domeniul calității (constituie avantaj).

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
– participă la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii;
– participă la avizarea documentelor sistemului de management al calităţii;
– ţine evidenţa documentaţiei sistemului de management al calităţii al Departamentului de Cercetare
Instituțională și Asigurarea Calităţii;
– urmăreşte împreună cu directorul departamentului, aplicarea documentelor de sistem în cadrul
organizaţiei.
– participă la difuzarea şi retragerea documentelor de sistem.
– receptionarea mesajelor telefonice şi prin e-mail;
– asigură păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru, în limitele dispoziţiilor primite de la conducerea universităţii;
– arhivează documentele conform legislaţiei în vigoare

 

Actele necesare înscrierii la concurs:
- copie a actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
- copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
- copia carnetului de muncă, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
- notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat (click
pentru descărcare)
;
- Formular consimtamant_pastrare CV (click pentru descărcare);

CONCURSUL CONSTĂ ÎN : TEST OPERARE PC + INTERVIU.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, până la data de 16.06.2023, între orele 8.00- 16.00, de luni până vineri, precum şi on-line la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
• Persoanele selectate să participe la concurs vor prezenta, înainte de data concursului, actele în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: www.univ- danubius.ro sau la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372 361 116.


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.