fbpx
ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de referent resurse umane

ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de referent resurse umane

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de referent resurse

Condiţii de participare la concurs:
– studii superioare;
– vechime în muncă - 3 ani (minim);
– bune abilități de comunicare și relationare cu angajații;
– cunostinte bune de legislatia muncii;
– disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
– cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
EXCEL, Internet).

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
– întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
– gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in cadrul instituției;
– consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
– întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

 

Actele necesare înscrierii la concurs:
- copie a actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
- copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
- copia carnetului de muncă, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
- notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat (click
pentru descărcare)
;
- Formular consimtamant_pastrare CV (click pentru descărcare);

CONCURSUL CONSTĂ ÎN :  INTERVIU.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, până la data de 16.06.2023, între orele 8.00- 16.00, de luni până vineri, precum şi on-line la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
• Persoanele selectate să participe la concurs vor prezenta, înainte de data concursului, actele în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: www.univ- danubius.ro sau la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372 361 116.


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.