fbpx
Universitatea „Danubius” din Galaţi  scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, Anul univ. 2022/2023

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, Anul univ. 2022/2023

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de Ministerului Educaţiei.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  SCOASE  LA CONCURS

ÎN SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Departamentul de Afaceri, Finanțe și Contabilitate


Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Prețuri și concurență.

Candidati:

Manea Ciprian
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

 

Guțu Ioana
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 

Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Contabilitate și gestiune fiscală, Expertiză financiară și contabilă, Contabilitate consolidată, Politici economice și financiare.

Candidat:

Roman Gianina
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 

Lector universitar, poziţia 25, disciplinele: Evaluarea firmei, Fiscalitate, Bazele contabilității II, Cadrul general de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare, Audit intern al instituțiilor publice.

Candidat:

Tanasă Florentin-Emil
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Departamentul de Științe ale Comunicării


Conferențiar, poziţia 6, disciplinele: Etica afacerilor în relațiile internationale, Economie internațională, Economie europeană, Drept internațional și european.

Candidat:

Șorcaru Sergiu-Lucian
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 [DOCUMENTE UTILE]

Atributii posturi vacante

Calendarul concursului sem. II 2022-2023

Cerere inscriere la concurs

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie verificitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs

Metodologie concursuri didactice RG-12 Ed.8

Decizii comisii concursuri didactice

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.