fbpx

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, anul univ. 2017/2018

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS ÎN SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

Anunt privind desfasurare concurs

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept penal general-I, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept internaţional public-II, Istoria statului și dreptului;

Comisie de concurs

Candidat:
Zaharia Alexandru
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Candidat:
xxxxx xxxxxxxx
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept  administrativ-I, Drept  administrativ-II, Drept civil. Contracte;

Comisie de concurs

Candidat:
Carlan Mircea-Valentin
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice – I, Teoria generală a dreptului, Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice - II.

Comisie de concurs

Candidat:
Radu Stefanut
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Anunt privind desfasurare concurs

Lector, poziţia 24, disciplinele: Programarea calculatoarelor; Sisteme informatice de gestiune; Comerț electronic; Sisteme informatice de asistare a deciziei; Auditul sistemelor informatice financiar-contabile;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Lector, poziţia 25, disciplinele: Statistică economică; Analiza statistică a activității de comerț și turism;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Lector, poziţia 26, disciplinele: Servicii internaționale; Politici și strategii de dezvoltare a sectorului terțiar; Comerț international;

Comisie de concurs

Candidat:
Puscaciu Viorica
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 27, disciplinele: Finanțe internaționale; Finanțe corporative; Buget şi trezorerie publică; Sisteme financiar contabile comparate;

Comisie de concurs

Candidat:
Stoica Carmen
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 28, disciplinele: Produse și servicii bancare; Management bancar; Economie monetară; Operaţiunile instituţiilor de credit; Finanțarea afacerilor în comerț și turism; Managementul riscurilor financiar-bancare;

Comisie de concurs

Candidat:
Enache Sorin
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, poziţia 40, disciplinele: Audit intern; Control financiar; Control de gestiune; Contabilitate și gestiune fiscală; Evaluarea firmei; Gestiunea financiară a firmei; Bazele contabilităţii.

Comisie de concurs

Candidat:
Roman Gianina
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Candidat:
Tanase Florentin-Emil
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

Anunt privind desfasurare concurs

Conferențiar, poziţia 10, disciplinele: Psihologie experimentală și analiza datelor I, II;

Comisie de concurs

Nu s-a inscris niciun candidat.

Conferențiar, poziţia 11, disciplinele: Istoria și evoluția organizațiilor internaționale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării europene;

Comisie de concurs

Candidat:
Gheorghe Stefan
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Conferențiar, poziţia 13, disciplinele: Management strategic, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Instituții și organizații internaționale.

Comisie de concurs

Candidat:
Vasile Bogdan
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Rezultate privind desfasurare concurs


 

 

[Documente utile - PDF]

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie veridicitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Monitorul Oficial nr. 346 din 24.04.2018


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.