fbpx

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - sem. I, anul univ. 2017/2018

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S.

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  SCOASE  LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

Lector, poziţia 26, disciplinele: Dreptul comerțului electronic, Teoria generală a dreptului comunităților virtuale, Dreptul muncii şi securităţii sociale-I, Dreptul muncii şi securităţii sociale-II, Legislaţia privind securitatea în mediul online, Dreptul consumatorului in spațiul virtual;

Comisie de concurs

Nu s-a prezentat niciun candidat.

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept penal general-I, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept internaţional public-II, Istoria statului și dreptului;

Comisie de concurs

Nu s-a prezentat niciun candidat.

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept  administrativ-I, Drept  administrativ-II, Drept civil. Contracte;

Comisie de concurs

Nu s-a prezentat niciun candidat.

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice – I, Teoria generală a dreptului, Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice - II.

Comisie de concurs

Nu s-a prezentat niciun candidat.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Lector, poziţia 26, disciplinele: Servicii internaționale; Politici și strategii de dezvoltare a sectorului terțiar; Comerț internațional.

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Nu s-a prezentat niciun candidat.

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

Conferențiar, poziţia 8, disciplinele: Psihologia personalității, Psihodiagnoisticul personalității;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat: Mohirta Ionel
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Conferențiar, poziţia 9, disciplinele: Psihologia educației, Consiliere psihoeducațională și a carierei;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat:Stanciu Filip
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Conferențiar, poziţia 11, disciplinele: Istoria și evoluția organizațiilor internaționale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării europene;

Comisie de concurs

Nu s-a prezentat niciun candidat.

Conferențiar, poziţia 12, disciplinele: Redactarea academică în științele comunicării, Analiza discursului publicitar, Semiotica;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat: Munteanu Cristinel
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 24, disciplinele: Introducere în Științe Politice, Politici publice naționale și internaționale, Teorii ale relațiilor internaționale, Procesul decizional  în Uniunea Europeană;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat:Dirdala Lucian
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 25, disciplinele: Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și studii de securitate, Guvernanță internațională și regională, Politică externă şi diplomaţie, Guvernanța Uniunii Europene;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat: Padureanu Mihaela Adriana
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Candidat: Nicolescu Valentin-Quintus
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 26, disciplinele: Metodologii de cercetare în științele sociale, Metodologii în studiul Științelor Sociale, Sociologia Relațiilor Internaționale, Metode de cercetare în științele sociale;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat: Ene Angela-Mihaela
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Lector, poziţia 27, disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice,  Psihologia familiei, Psihologie cognitivă;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Candidat: Panainte Marian
CV
Fisa de verificare
Lista de lucrari

Asistent, pozitia 34, pe durata determinata
Candidat: Sorcaru Sergiu-Lucian

Lista de lucrari

 

 

[Documente utile - PDF]

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie veridicitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.