fbpx

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, anul universitar 2015-2016

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 10  mai  2016 – 25 iunie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N.C.S.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.C.S.

Departamentul de Resurse Umane


Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. II 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie pe proprie raspundere incompatibilitati

Lista posturi didactice la concurs 2015-2016

Metodologie de concurs U.D.G.

Fisa verificare standarde asistent Drept

Fisa verificare standarde lector Drept

Anunt privind desfasurare concurs la Facultatea de Drept iulie 2016

Decizii comisii concursuri didactice sem. II 2015-2016

 

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Dreptul comerţului internaţional, Drept procesual civil I, Drept procesual civil II, Dreptul muncii şi securităţii sociale – I, Dreptul muncii şi securităţii sociale – II.

Candidat:
Dragan Florentina-Mirabela

C.V.
Fisa de verificare
Lista de lucrari


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.