fbpx

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie  2015 – 10 ianuarie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.C.S., la adresa http://jobs.edu.ro/index.php

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S: http://jobs.edu.ro/index.php

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de finanțe și administrarea afacerilor


Lector, poziţia 25, disciplinele: Expertiză contabilă şi consultanță fiscală, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate publică, Analiză economico-financiară.

Candidat: Asist.univ.dr. Constandache Nicoleta

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 26, disciplinele: Marketing, Marketing internațional, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului.

Candidat: Asist.univ.dr. Bălău Mădălina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 27, disciplinele: Doctrine economice contemporane, Preţuri şi concurenţă, Microeconomie, Macroeconomie.

Candidat: Asist.univ.dr. Ioan Gina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 28, disciplinele: Economie comercială, Previziuni macroeconomice, Economia întreprinderii, Ecoturism şi turism rural.

Candidat: Asist.univ.dr. Puşcaciu Rose-Marie

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 29, disciplinele: Investiţii directe și finanțarea lor, Gestiunea financiară a întreprinderii, Produse şi servicii bancare, Asigurări şi protecţie socială.

Fisa de verificare standarde minimale lector - Stiinte Economice


Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de drept public și drept privat


Profesor, poziţia 7, disciplinele: Clinică judiciară, Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Cooperare judiciară în materie penală în Uniunea Europeană.

Fisa de verificare standarde minimale profesor - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Rusu Ion

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Conferenţiar, poziția 12, disciplinele: Drept procesual penal–I, Drept procesual penal–II.

Fisa de verificare standarde minimale conferentiar - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Monica Pocora

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016

Relaţii la telefon: 0372361116 - Mihaela FRIGIOIU

 

Documente:

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. I 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Metodologie si standarde minimale UDG


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.