fbpx

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - sem. I, anul univ. 2016/2017

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  SCOASE  LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

REZULTATE

Anunt privind desfasurarea concursului

Lector, poziţia 27, disciplinele: Drept civil. Teoria obligaţiilor, Drept civil. Contracte, Drept procesual civil II;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde lector Drept

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept procesual penal –I, Drept procesual penal –II, Drept financiar şi fiscal –I, Drept financiar şi fiscal –II, Protecţia internaţională a drepturilor omului;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde asistent Drept

Candidat: Sandru Adriana-Maria

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Teoria generală, Drept comercial II, Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Persoanele, Clinică judiciară, Drept internaţional privat.

Comisie concurs

Fisa verificare standarde asistent Drept

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor 

REZULTATE

Anunt privind desfasurarea concursului

Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Contabilitate consolidată,Contabilitate financiară aprofundată.
Comisie concurs

Fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale

Candidat: Necsulescu Ecaterina

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

REZULTATE

Anunt privind desfasurarea concursului

Lector, poziţia 15, disciplinele: Sociologie, Sociologia opiniei publice, Relații publice sectoriale;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 15

Candidat:Marinescu Alina-Petra

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Lector, poziţia 16, disciplinele: Semiotica aplicată în comunicare, Introducere în publicitate și reclamă, Comunicare și imagologie;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 16

Candidat: Munteanu Cristinel

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Lector, poziţia 17, disciplinele: Tehnici de redactare, Introducere în științele comunicării, Comunicare intracomunitară;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 17

Candidat: Botezatu Vanina-Narcisa

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Lector, poziţia 18, disciplinele: Etica afacerilor în relaţiile internaţionale, Economie mondială, Managementul schimbării în  organizații, Managementul proiectelor europene;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 18

Lector, poziţia 19, disciplinele: Neuropsihologie, Psihologie socială I, II;

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 19

Candidat: Negulescu Iulian

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Lector, poziţia 20, disciplinele: Psihologia vârstelor I,II, Psihologia educației.

Comisie concurs

Fisa verificare standarde poz 20

Candidat: Susanu Neaga

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

 

[Documente utile - PDF]

Calendar concurs

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Lista posturi didactice la concurs 2016-2017  sem. I

Metodologie concurs U.D.G.

Monitorul Oficial concursuri didactice Nr. 1628 din 28.11.2016


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.