fbpx
Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică pentru un post didactic vacant în semestrul al doilea al anului universitar 2023/2024

Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică pentru un post didactic vacant în semestrul al doilea al anului universitar 2023/2024

Universitatea „Danubius” din Galați organizează și desfășoară examen de promovare în cariera didactică pentru postul vacant din Statul De Funcții al Departamentului de Afaceri, Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, respectiv, post vacant de conferențiar universitar, poziția 11, pe perioadă nedeterminată, pentru disciplinele: Management și Management Strategic, în semestrul II al anului universitar 2023-2024, în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, și ale H.G. nr. 56/2024 privind aprobarea Metodologiei-Cadru din 25 ianuarie 2024 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în învățământul superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 30 ianuarie 2024, precum și ale prezentei Metodologii.

Dosarul de examen de promovare în cariera didactică este constituit de către candidat și se depune la Universitatea „Danubius” din Galați, Bulevardul Galați Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9:00 și 15:00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

Examenul de promovare în cariera didactică se va desfășura la sediul facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, cu respectarea termenului de înscriere specificat în acest anunț și a termenelor legale de desfășurare a probei examenului de promovare în cariera didactică, care va fi făcută publică pe site-ul web al universității și pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației.

 

CANDIDAT - Examen de promovare în cariera didactică - post didactic vacant Sem. II, anul univ. 2023/2024

CV Panaitescu Manuela Carmen

Fisa verificare standarde Panaitescu Manuela Carmen

Lista lucrari Panaitescu Manuela Carmen

Rezolutie Favorabila - dosar de examen de promovare

Rezultat examen promovare - Panaitescu Manuela-Carmen

 

[DOCUMENTE UTILE]

Atributii posturi vacante

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică_sem._II_2024

Cerere inscriere la examen de promovare in cariera didactica

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Coperta dosarului de inscriere la examen de promovare

Declaratie verificitate informatii pentru examen de promovare in cariera didactica

Descriere post de promovare

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în cariera didactica

Lista posturi didactice POST DE PROMOVARE sem. II 2023-2024

RG-58_Ed.1 Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică

Decizia 63 din 06.06.2024 Comisie examen promovare


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.