fbpx
Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a postului de secretar - şef universitate

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a postului de secretar - şef universitate

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

 

Actele necesare  înscrierii la concurs:

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
 • copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc, semnate de titular “conform cu originalul”;
 • copia carnetului de muncă, semnată de titular “conform cu originalul”, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae;
 • notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor  cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul  Resurse Umane, până la data de 15.10.2021, orele 16.00, de luni până vineri sau on-line la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372361260.

Concursul constă în: întrebări din tematica de concurs mai jos menţionate şi interviu.

 

Tematica concurs:

 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților;
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile;
 • Regulamentul de evaluare a activității studenților;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare ;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior din 27.04.2020, publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 381 din 12 mai 2020;
 • Ordinul MENCS nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, precum și cele privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar  2021-2022;
 • Ordinul MEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 • Ordinul MEN nr. 5618/2019 privind modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016;
 • Ordinul MEC nr. 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016;
 • Ordinul ME nr. 3199/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6.102/2016;

 

Notă: În cazul în care candidatul(a) nu a reuşit la concurs şi doreşte păstrarea CV-ului în vederea unei recrutări viitoare e necesară completarea, semnarea şi transmiterea formularului de consimţămant la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

[DOCUMENTE]

Formular consimtamant pastrare CV candidati

Nota informare recrutare candidati

Regulament privind credite transferabile

Regulament evaluare studenti

Regulament organizare si finalizare studii

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.