fbpx
Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs  posturi didactice vacante - Sem. II, anul univ.2020/2021

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - Sem. II, anul univ.2020/2021

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00- 15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C. - http://jobs.edu.ro

 

Decizii comisii concurs sem. II anul univ. 2020/2021

Anunt desfasurare concurs la DPPD

Anunt desfasurare concurs la Stiinte Economice

Anunt desfasurare concurs la Drept

 

FACULTATEA DE DREPT 

Departamentul de drept public și drept privat

Conferenţiar universitar, pozitia 15, disciplinele: Drept penal special I, Drept penal special II;

Candidat: Lect.univ.dr. Dumitrache-Ionescu Ana-Alina

CV

Lista de Lucrari

Fisa de verificare

Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Drept financiar şi fiscal, Dreptul comerţului internaţional, Instituţii financiare europene, Drept procesual fiscal, Practică de specialitate;

Candidat: Cârlan Mircea-Valentin

CV

Lista de Lucrari

Fisa de verificare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de finanţe şi administrarea afacerilor

Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Informatică economică, Baze de date, Programarea calculatoarelor;

Candidat: Rangu Călin Mihai

CV

Lista de Lucrari

Fisa de verificare

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar doctor, poziţia 3, pentru disciplinele: Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu, Pachet opţional 2 – Managementul organizației școlare, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor şi adulților.

Candidat: Popa Doinița

CV

Lista de Lucrari

Fisa de verificare

 

 

Documente utile:

Lista posturi didactice vacante scoase la concurs 2020-2021 sem. II

Documente necesare inscrierii la concurs

Cerere inscriere la concurs

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie verificitate informatii pentru concurs didactic

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Metodologie concursuri didactice 2021

Calendarul concursului sem. II 2020-2021

Monitorul oficial nr. 367 din 6 mai 2021 concursuri sem. II 2020_2021


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.