fbpx
Anunț privind organizare concurs pentru ocuparea a 2 posturi de secretar facultate

Anunț privind organizare concurs pentru ocuparea a 2 posturi de secretar facultate

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a 2  posturi  de  secretari facultate.

Condiţii   de participare la concurs:

 • studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

Actele necesare  înscrierii la concurs:

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
 • copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc, semnate de titular “conform cu originalul”;
 • copia carnetului de muncă, semnată de titular “conform cu originalul”, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • curriculum vitae;
 • notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat(se descarcă de pe site-ul Universităţii);

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

Dosarele de concurs se depun la Departamentul  Resurse Umane, până la data de 10.02.2022, orele 16.00, de luni până vineri, precum şi on-line la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: www.univ-danubius.ro sau la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372361260.

Concursul constă în: proba scrisă, probă practică (verificare abilități de utilizare  calculator) şi interviu.

Tematica concurs:

 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților;
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile;
 • Regulamentul de evaluare a activității studenților;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare;
 • Metodologia de admitere a Universitatii Danubius;
 • Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior din 27.04.2020, publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 381 din 12 mai 2020;

 

Notă: În cazul în care candidatul nu a reuşit la concurs şi doreşte păstrarea CV-ului în vederea unei recrutări viitoare e necesară completarea, semnarea şi transmiterea formularului de consimţămant(document disponibil pe site-ul universităţii) la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

[Documente utile]

Metodologie admitere

Formular consimtamant pastrare CV candidati

Nota informare recrutare candidati

Regulament privind credite transferabile

Regulament evaluare studenti

Regulament organizare si finalizare studii

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.