fbpx
Universitatea „Danubius” din Galaţi  scoate la concurs posturi didactice vacante   Sem. II, Anul univ. 2021/2022

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. II, Anul univ. 2021/2022

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de Ministerului Educaţiei.

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de drept public și drept privat.

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 

Profesor, poziția 5, disciplinele: Drept administrativ-I, Drept administrativ-II, Dreptul mediului,

Dreptul european al mediului, Dreptul administrativ al bunurilor;

Candidat: niciun candidat.

 

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii, Dreptul comerțului internațional, Drept comercial. Întreprinderea, Drept comercial. Obligațiile, Practica de specialitate;

Candidat: Pană Alexandra-Cerasela

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

 

Asistent universitar, poziția 32, disciplinele: Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni, Drept civil. Drepturi reale;

Candidat: Arat Oana-Marie

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Departamentul de Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 

Profesor, poziția 2, disciplinele: Management strategic, Managementul intelligence-ului strategic de securitate, Drept internațional și diplomație;

Candidat: Repez Filofteia

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Departamentul de Finanțe și Contabilitate

 

Anunț desfășurare concurs - 1

Anunț desfășurare concurs - 2

Rezultate

 

Profesor, poziția 3, disciplinele: Finanțe Publice, Sisteme fiscale comparate, Politici economice și financiare, Fiscalitate indirectă;

Candidat: Nuță Alina-Cristina

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

 

Profesor, poziția 4, disciplinele: Cadrul general de prezentare şi întocmire a situațiilor financiare, Contabilitate financiară I, Cercetare științifică;

Candidat: Nuță Florian-Marcel

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE APLICATE

Departamentul de Informatică

 

Anunț desfășurare concurs

Rezultate

 

Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Rețele de calculatoare, Medii virtuale de programare sau calcul numeric.

Candidat: Aramă Iulian-Nicușor

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrări

 

[Documente necesare]

Lista posturi didactice la concurs 2021-2022 sem. II

Cerere inscriere la concurs

Documente necesare inscrierii la concurs

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie verificitate informatii pentru concurs didactic

Metodologie concursuri didactice

Atributii posturi vacante

Decizii comisii concursuri didactice, sem. II, an univ. 2021_2022

Calendarul concursului sem. II 2021-2022

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.