fbpx
ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de asistent director

ANUNŢ privind organizare concurs pentru ocuparea unui post de asistent director

Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de asistent director.

Condiţii de participare la concurs:
– studii medii sau superioare;
– vechime în muncă - 3 ani (minim);
– disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
– cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
EXCEL, Internet);
– obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).
– permis categoria B.

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
– păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru;
– asigură o bună comunicare cu toate departamentele/birourile universităţii şi transmite în timp corect şi util toate informaţiile;
– răspunde din punct de vedere cantitativ pentru recepţia produselor de la furnizori;
– ţine evidenţa şi urmăreşte buna desfăşurare a cazării cadrelor didactice în camerele de oaspeţi
sau hotel;
– întocmirea foilor de parcurs a autoturismelor aflate în dotarea universităţii
– orice alte activități care țin de suportul operațional și administrativ al activității în cadrul departamentului Logistică.

 

Actele necesare înscrierii la concurs:
- copie a actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
- copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc;
- copia carnetului de muncă, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
- notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnată de candidat (click
pentru descărcare)
;
- Formular consimtamant_pastrare CV (click pentru descărcare);

CONCURSUL CONSTĂ ÎN : TEST OPERARE PC + INTERVIU.

Dosarele de concurs se depun la Departamentul Resurse Umane, până la data de 16.06.2023, între orele 8.00- 16.00, de luni până vineri, precum şi on-line la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
• Persoanele selectate să participe la concurs vor prezenta, înainte de data concursului, actele în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Universităţii “Danubius” din Galaţi: www.univ- danubius.ro sau la Departamentul de Resurse Umane, telefon 0372 361 116.


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.