Prorector pentru Activitate Didactică

Image

Conf. univ. dr. Filip Stanciu

stanciufilip@univ-danubius.ro

”Studentul este prioritatea noastră, iar misiunea Universității ”Danubius”, prin cadrele didactice, este aceea de a-l menține în centrul actului educațional.Directia în care se va realiza activitatea didactică și de formare a personalului didactic vizează antrenarea atitudinii reflexive și a aptitudinii de a fi deopotrivă, educator, dascăl, mentor și maestru, de a răspunde tuturor concepțiilor pedagogice și nevoilor exploratorii pentru care studentul s-a inscris la programele noastre educaționale. Stabilirea punților cognitive, afective și emotionale cu studenții noștri, indică măiestrie didactică si transfera nevoia studentului de a fi absolvent, la aceea de a fi absolvent al Universității Danubius".

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.