Consiliul de Administrație

Nume şi prenume

Calitatea

Puşcă Corneliu-Andy

preşedinte

Steve O. Michael

vice-preşedinte

Marinescu Emanuel Ștefan

membru

Pocora Monica

membru

Nuţă Florian

membru

Sîrbu Carmen

membru

Răileanu Alina

membru

Popa Ştefan

membru

Mihai Ana-Iuliana

membru

Onofrei Victoria

membru

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.