fbpx

Consiliul de Administrație

Nume şi prenume

Calitatea

Puşcă Corneliu-Andy

preşedinte

Steve O. Michael

vice-preşedinte

Marinescu Emanuel Ștefan

membru

Nuţă Florian

membru

Răileanu Alina

membru

Stanciu Filip membru

Popa Ştefan

membru

Zamfir Iulian membru

Mihai Ana-Iuliana

membru

Onofrei Victoria

membru

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.