fbpx

Structuri instituţionale

În cadrul Universității Danubius din Galați, Sistemul de Management al Calității este proiectat sub egida standardului SR EN ISO 9001:2015 și este condus la fiecare nivel al instituției de către managerul nivelului respectiv (ex: universitate – rector; facultate – decan, departament – director departament, etc.).


Sistemul de Management al Calității este coordonat de Departamentul de Asigurare a Calității care, împreună cu structurile pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate, facultate și departamente, acționează pentru dezvoltarea unei culturi proprii a calității. Sistemul de Management al Calității este implementat prin regulamente și proceduri, responsabili, structuri instituționale cu rol decizional și executiv, resurse și infrastructură dedicate.
În cadrul universității Danubius funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, constituită potrivit OUG 75/2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificări și completări ulterioare, care își desfășoară activitatea în baza Strategiei de asigurare a calității educației și Regulamentului de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității educației, aprobate de Senat.


Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității Danubius din Galați (CEAC-UDG) este organismul de coordonare a activităților de evaluare și asigurare a calității în domeniul educației. CEAC-UDG este coordonată de Rectorului Universității Danubius din Galați, direct responsabil cu calitatea educației furnizate. Instituțional, CEAC-UDG funcționează în cadrul Departamentului de Asigurarea a Calității, realizând activitatea de evaluare internă, asigurare, control și îmbunătățire a calității în domeniul educației.


La nivelul fiecărei facultăți funcționează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și comisii pentru fiecare program de studii, care lucrează în mod integrat. În realizarea politicilor și strategiei calității sunt implicate toate cadrele didactice, precum și studenții. Periodic, aceste comisii analizează respectarea politicii instituției în domeniul calității, așa cum rezultă din strategii și din planurile operaționale. Rezultatele acestor analize se constituie în rapoarte înaintate consiliilor facultăților și Senatului universității, care dispun măsurile necesare pentru corectarea eventualelor deficiențe, pentru îmbunătățirea activității didactice și de cercetare, pentru adaptarea planurilor la aceste cerințe.

Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor ierarhice de conducere ale universităţii:

  • Rectorul universităţii este principalul responsabil de asigurarea calităţii la nivelul universităţii;
  • Prorectorii, decanii şi şefii compartimentelor administrative sunt responsabili de asigurarea calităţii în domeniul pe care îl coordonează.
  • Directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii este reprezentantul managementului în domeniul calităţii la nivelul Universităţii „Danubius” din Galaţi.

 

Structurile de decizie şi operaţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituite conform prevederilor legale, sunt:

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)

2. Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăţi - comisii ale Consiliilor facultăţilor;
- CEAC Facultatea de Drept
- CEAC Facultatea de Ştiinţe Economice
- CEAC Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

3. Comitetele de Calitate la nivelul Programelor de studiu - conduse de coordonatorii de programe;
- Comitete de Calitate Facultatea de Drept
- Comitete de Calitate Facultatea de Ştiinţe Economice
- Comitete de Calitate Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

4. Departamentul de Asigurare a Calităţii - compartiment cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină CEAC în realizarea misiunii şi obiectivelor legate de calitate.

 

Documente [pdf]

Procedura generala privind elaborarea Raportului de autoevaluare PG-02-Ed.5

Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivel de facultate (PO-59 Ed.5)

Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.8)

Functionarea Comitetelor de calitate la nivelul programelor de studii (PO-60 Ed.4)

 

Plan operational CEAC 2019-2020

Plan operational CEAC 2018-2019

Plan operational CEAC 2017-2018

Plan operational CEAC 2016-2017

Plan operational CEAC 2015-2016

Plan operational CEAC 2014-2015

 

Raport CEAC UDG 2020-2021

Raport CEAC UDG 2019-2020

Raport CEAC UDG 2018-2019

Raport CEAC UDG 2017-2018

Raport CEAC UDG 2016-2017

Raport CEAC UDG 2015-2016

Raport CEAC UDG 2014-2015

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.