fbpx
 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, ale H.G. nr. 1.339/2023 pprivind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galați organizează și desfășoară examen de promovare în cariera didactică pentru postul vacant din Statul De Funcții al Departamentului de Afaceri, Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, respectiv, post vacant de conferențiar universitar, poziția 11, pe perioadă nedeterminată, pentru disciplinele: Management și Management Strategic, în semestrul II al anului universitar 2023-2024, în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, și ale H.G. nr. 56/2024 privind aprobarea Metodologiei-Cadru din 25 ianuarie 2024 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în învățământul

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de asistent director.

   

  Condițiile de participare la concurs:

  • studii superioare tehnice/economice/juridice, studiile în domeniul juridic constituie un avantaj;
  • vechime în muncă - 3 ani (minim);
  • disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  • cunoștințe nivel avansat limba engleză scris/citit/vorbit;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de arhivar.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – gândire analitică, logică, concentrare, bune abilități de comunicare și relaționare, implicare,
  seriozitate, inițiativă, abilități de planificare și organizare;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – să evalueze și să autoevalueze nivelul de pregătire permanent prin comparație cu noutățile din
  domeniu;
  – să înregistreze documente, planuri, proiecte, rapoarte, studii, alte înscrisuri

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de asistent director.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet);
  – obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).
  – permis categoria B.

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de consultant.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii sau superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – oferă informaţii şi acordă consiliere studenţilor;
  – se implică în sprijinirea studenţilor pentru integrarea în mediul academic dezvoltat de
  universitate;
  – propune soluţii de îmbunăţăţire continuă a comunicării

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de electrician.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii medii (minim);
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – Diplomă/certificat de calificare în meseria de electrician;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – permis categoria B.

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  - Execută lucrări de instalare, reparații, întreținere instalații electrice;
  - evidență documente;
  - Reparații/Mentenanță rețele electrice subterane și supraterane;
  - Reparații/Mentenanță prize de pământ-împământare;
  - Remedieri deranjamente (înlocuire siguranțe arse, refaceri contacte, izolări

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de referent resurse

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – bune abilități de comunicare și relationare cu angajații;
  – cunostinte bune de legislatia muncii;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
  – gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de secretar.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL, Internet);
  – limba engleză;
  – certificat de calificare profesională - specialist în domeniul calității (constituie avantaj).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – participă la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii;
  – participă la avizarea documentelor sistemului de management al calităţii;
  – ţine evidenţa

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de inspector SSM și PSI.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență;
  – cunostinte legislatie privind SSM, SU, PC; Curs SSM (80 ore), Curs inspector PSI;
  – vechime în muncă - 1 an in domeniul SSM și SU - reprezinta avantaj
  – experienţă în domeniu;
  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – Participă împreună cu

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de analist ajutor.

  Condiţii de participare la concurs:
  – studii superioare;
  – vechime în muncă - 3 ani (minim);
  – bune abilități de comunicare și relationare cu angajații;
  – analiza sistemelor informatice;
  – limba engleză la nivel mediu (scris, citit);
  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD,
  EXCEL, Internet).

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – asigură suport utilizatorilor și oferă soluții pentru problemele semnalate;
  – întreține și administrează rețeaua locală de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a unui post de operator introducere, validare şi prelucrare date.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  • studii medii;
  • vechime în muncă - 3 ani (minim);
  • cunoştinţe financiare-contabile;
  • amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;
  • disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL, Internet).

   

  ATRIBUȚII PRINCIPALE:
  – efectuarea, încasarea de plăţi si înregistrarea zilnică a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui  post  de  referent de specialitate financiar-contabil.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  1.1. Studii şi sau calificări necesare:

  • studii universitare de lungă durată/studii universitare de licenţă în domeniul economic;
  • studii universitare de masterat/studii postuniversitare în domeniul economic.
  • experienţă într-un post similar de minim 3 ani (de preferat o companie cu număr mare de salariaţi)

  1.2. Specifice:

  • cunoştinte solide de legislatie privind salarizarea si a
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui  post  de  secretar facultate.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  – studii superioare (constituie un avantaj);

  – vechime în muncă - 3 ani (minim)

  – abilități dezvoltate în vederea tehnoredactării actelor;

  – amabilitate, aptitudini de a relaționa cu publicul;

  – disponibilitate, adaptabilitate, capacitate organizatorică și de lucru în echipă;

  – abilităţi de analiză, sinteză şi raportare;

  – abilitatea de prioritizare a sarcinilor şi de a respecta termenele;

  – cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a unui post de Manager IT.

   

  Condiţii de participare la concurs:

  • Diplomă de licență și master în Tehnologia Informației, informatică, Sisteme informaționale sau un domeniu conex;
  • Experiență echivalentă; peste 5 ani experiență în IT.
  • Cunoștințe SW, HW (VMWare, Linux/CentOS Windows + aplicațiile Office aferente), securitate cibernetică;
  • Capabilitatea de a instala si configura softuri specifice universității, dar și echipamente periferice;
  • Cunoștințe legate de configurarea si întreținerea rețelelor de calculatoare; operare echipamente routare programabile
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la  concurs a 2  posturi  de  secretari facultate.

  Condiţii   de participare la concurs:

  • studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

  Actele necesare  înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
  • copii ale diplomelor de studii şi a
  ...

  Citeste mai mult

 • La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

  Concursul public se va desfăşura cu respectarea următorului calendar:

  Calendar depunere candidaturi

  04.10.2021
  Declanșare concurs prin publicare pe site-ul Universității „Danubius”

  04.10 – 08.10.2021
  Înscrierea la concursul pentru funcția de decan, respectiv depunerea candidaturilor.
  Cererea de înscriere la concurs va fi însoțită de:
  a) curriculum-vitae în format european;
  b) plan managerial.

  11.10 – 15.10.2021...

  Citeste mai mult

 • Condiţii de participare la concurs:

  • Studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență.
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

   

  Actele necesare  înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e cazul);
  • copii ale diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări, etc, semnate de titular “conform cu
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00- 15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea “Danubius” din Galaţi anunţă scoaterea la concurs a 3 posturi de secretari facultate.

  Condiţii de participare la concurs:

  • Studii universitare de lungă durată /studii universitare de licență. Calitatea de absolvent al Universităţii “Danubius” constituie un avantaj;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Sisteme de operare (operare Windows), Office (WORD, EXCEL), Internet;
  • cunoaşterea limbii engleze - nivel mediu;

  Actele necesare înscrierii la concurs:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, dacă e
  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.
  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 28 aprilie  2017 – 14 iunie 2017.
  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N., la adresa ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

  Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 10  mai  2016 – 25 iunie 2016.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.N.C.S.

  Concursurile se

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

  Dosarul de concurs este constituit de către

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de

  ...

  Citeste mai mult

 • Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

  Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la  Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 24 noiembrie 2014 – 9 ianuarie 2015.

  Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii „Danubius” din

  ...

  Citeste mai mult

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.