fbpx
ADMITERE 2022

ADMITERE 2022

Universitatea Danubius organizeaza inscrieri la toate programele de licenta si master, in perioada iunie – iulie, pe paltforma proprie www.admitere.univ-danubius.ro!

 

Studii de Licență:

 1. Facultatea de Drept (IF, acreditat - 180 locuri, IFR, acreditat – 75 locuri, ID, acreditat – 100 locuri)

Specializarea - Drept

Oportunități în carieră

 • judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, consilier juridic, lichidator, mediator, grefier, referent de specialitate asigurări, agent consular, ofițer de legătură vamală, consilier de proprietate industrială autorizat, consilier de probațiune, expert vamal etc.

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-drept/programe-de-licenta

https://univ-danubius.ro/facultatea-de-drept/cadre-didactice

 

 1. Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Specializari

Finanțe și Bănci (IF, acreditat - 50 locuri, ID, acreditat – 100 locuri):

Oportunități în carieră

 • expert financiar-bancar, inspector financiar-bancar, comisar principal, consilier financiar-bancar, inspector asigurări, economist în bancă, analist investiţii, ofiţer bancar, analist bancar, consultant fiscal, ofiţer antifraudă financiar-bancara, broker servicii de investiţii financiare, funcţionar ANAF.

Economia comerţului, turismului şi a serviciilor (IF, acreditat – 60 locuri, ID, acreditat – 100 locuri):

Oportunități în carieră

 • organizator activitate turism, specialist marketing, agent de turism tour-operator, agent de transport internaţional, şef de recepţie hotel, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală.

Contabilitate și Informatică de Gestiune (IF - 50 locuri, IFR - 75 locuri):

Oportunități în carieră

 • expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, controlor tezaur, asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar, revizor contabil, consultant bugetar, analist financiar.

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice/programe-de-licenta

https://univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice/cadre-didactice

 

 1. Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

 Specializari

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, acreditat - 75 locuri, ID, acreditat - 75 locuri):

Oportunități în carieră

 • specialist relații publice; consilieri de comunicare; specialist comunicare; organizatori de evenimente; specialist în publicitate; specialist marketing; purtător de cuvânt; specialist lobby și advocacy; organizator de evenimente; specialist în relații publice în echipele de comunicare ale companiilor private sau ale instituțiilor de stat; brand manager; jurnaliști de radio, de televiziune, de presă scrisă tradițională sau online.

Media digitală (IF, autorizat - 50 locuri):

Oportunități în carieră

 • producător de conținut digital, producător de conținut multimedia; designer web și grafică; content manager; analist al comportamentului consumatorilor online; web copywriter; social media manager; editor social media.

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, acreditat – 50 locuri, ID, autorizat – 50 locuri):

Oportunități în carieră

 • politologi, sociologi, consilieri politici, analişti politici, consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene; consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice; analist politică externă; manangeri de proiecte europene şi internaţionale; consilier și secretar diplomatic; specialist comunicare publică internaţională.Comunicare și Relații Publice

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-comunicare-si-relatii-internationale-prezentare/programe-de-licenta

https://univ-danubius.ro/facultatea-de-comunicare-si-relatii-internationale-prezentare/cadre-didactice

 

 1. Facultatea de Informatică și Științe Aplicate (IF, autorizat – 30 locuri)

Oportunități în carieră:

Specialişti în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (Informatică)

 • Domeniul software: analişti de sistem, proiectanţi de software, proiectanţi de sisteme web şi multimedia, programatori de aplicaţii, analişti-programatori în domeniul software;
 • Baze de date şi reţele: designeri şi administratori de baze de date, administratori de sistem, specialişti în reţele de calculatoare, specialişti în baze de date şi reţele.

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-aplicate/program-de-licenta

https://univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-aplicate/cadre-didactice

 

 1. Facultatea de Științe Comportamentale și Biomedicale

Psihologie (IF, autorizat – 50 locuri):

Oportunități în carieră

 • psiholog în specialitatea psihoterapie, psiholog; psiholog în specialitatea psihologie clinică; psiholog în specialitatea consiliere psihologică; psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională; psiholog în specialitatea psihologie judiciară; psihopedagog; expert poligraf; psiholog școlar; terapeut ocupațional.

Asistenţă socială (IF, autorizat – 50 locuri):

Oportunități în carieră

 • asistent de cercetare în asistenţă socială, asistent social cu competenţă în sănătate mintală, asistent social nivel superior, consilier de probaţiune , consilier forţă de muncă şi șomaj, consilier şcolar, consilier în domeniul adicţiilor.

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-psihologie-si-stiinte-biomedicale/programe-de-licenta

https://univ-danubius.ro/facultatea-de-psihologie-si-stiinte-biomedicale/cadre-didactice

 

 1. Colegiul Danubius

Specializari

Analist Programator (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca analiști programatori, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, consultanți în informatică.

Administrator Rețele Locale și de Comunicații (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România, ca specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, specialiști în baze de date și rețele, specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor.

Cameraman-Fotoreporter (Învățământ terțiar nonuniversitar ISCED 5,  1,5 ani, învățământ cu frecvență/zi)

Absolvenții vor putea lucra, conform codului de clasificare a ocupațiilor din România ca tehnicieni în informatică și comunicații, tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii, fotoreporteri, jurnaliști.

Detalii - https://www.univ-danubius.ro/colegiul-danubius/prezentare-colegiu

 

 1. Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programul de formare continuă: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației speciale - 89 ore- 22 CTP;

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Psihopedagogie – formarea profesorilor de sprijin pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale (CES) - 1500 de ore – 60 CTP

Forma de învăţământ: online - 33% online, online meeting 67%

Durata programului (nr. ore): 89 ore (2,5 luni)

Detalii la: https://univ-danubius.ro/dppd/programe-de-formare-continua

https://univ-danubius.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica

 

Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. Durata studiilor de master este de 1 - 2 ani. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Programele de studii universitare de master se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie.

 

Studii de Master:

Facultatea de Drept (200 locuri IF/IFR)

Drept și Administrație Publică Europeană

Științe Penale

Dreptul Comunităților Virtuale

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-drept/programe-de-master

 

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Managementul Afacerilor în Comerț și Turism (IF - 100 locuri)

Shipping International Trade and Finance

Audit și Control Public și Privat (IF - 50 locuri)

Finanțe și Tehnologie Digitală (FINTECH)

Management Financiar Public și Privat (IF – 100 locuri)

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice/programe-de-master

 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Managementul Securității în Relațiile Internaționale (IF – 50 locuri)

Afaceri și Economie Internațională (interdisciplinar) (IF – 50 locuri)

Detalii la: https://univ-danubius.ro/facultatea-de-comunicare-si-relatii-internationale-prezentare/programe-de-master

 

Facilități:

 • Laboratoare de specialitate (media, informatică)
 • Studio profesionist de televiziune
 • Studio foto
 • Platformă de studiu ONLINE
 • Burse de merit
 • Bază sportivă
 • Bibliotecă
 • Practică de specialitate în domeniul de studiu
 • Traininguri / Workshopuri / Internshipuri în firme
 • Consiliere și orientare în carieră

Beneficiile studenților și ale masteranzilor:

 • Platformă de e-learning Danubius Online
 • Burse şi premii pentru merite deosebite
 • Reduceri de taxe de școlarizare pentru implicarea în activități
 • Acces la proiectele academice organizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
 • Cursuri / workshopuri de dezvoltare personală
 • Programe de consiliere și orientare în carieră
 • Bază sportivă
 • Studio profesional de televiziune
 • Laboratoare multimedia / informatică / media digitală / psihologie
 • Liga Studenților Danubius
 • Granturi Erasmus

 

PREÎNSCRIERI

1 - 30 iunie

2 august - 31 august

ÎNSCRIERI

1 - 29 iulie

1 - 23 septembrie

ADMITERE

1 - 5 august

26 - 30 septembrie

 

ADMITEREA CONSTĂ ÎN CONCURS DE DOSARE (Diplomă de Bacalaureat)

Admiterea se organizează online și la sediul Universității Danubius sau în Centrele Teritoriale de Înscriere.

Detalii despre înscriere și taxe la: https://admitere.univ-danubius.ro/

https://admitere.univ-danubius.ro/informatii/taxe

 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.