fbpx

Facultatea de Informatică și Științe Aplicate

Program de Licență în domeniul Informatică

Dintre disciplinele studiate in cadrul departamentului Informatică si care contribuie la formarea ca specialiști a viitorilor absolvenți, enumeram:

 • Fundamentele programării
 • Rețele de calculatoare
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Inteligenta artificiala
 • Tehnici avansate de programare
 • Programare paralelă, concurentă și distribuită
 • Programare Web in Pyton
 • Structuri de date
 • Managementul proiectelor software
 • Grafica pe calculator
 • Tehnici de Data Mining
 • Algoritmi fundamentali
 • Logica matematica si computațională
 • Inginerie software
 • Dezvoltarea aplicațiilor mobile
 • Limbaje formale si compilatoare
 • Cercetări operaționale / Tehnici de optimizare
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web
 • Baze de date
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Securitatea sistemelor informatice
 • Programare orientata obiect
 • Medii si instrumente de programare

 
Laboratoare informatică
1. Laborator B2
2. Laborator A21
3. Laborator A27

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.