Danubius News

Profesorul lunii Noiembrie

Ion Rusu – un om caracterizat de simțul datoriei și de modestie 

Ion Rusu este profesor în cadrul Facultății de Drept a Universității “Danubius”, cu o pregătire academică despre care ne-a spus că a început imediat după anul 1990 când, în calitate de ofițer cu atribuții de management, dar și de cercetare penală în Poliția Română, a insistat în sensul perfecționării propriei pregătiri în domeniul juridic, precum și în sensul îndrumării corecte în pregătire a cadrelor din subordine. Acesta a urmat studii postuniversitare la Facultatea de Drept din București, devenind, ulterior, doctor al Academiei de Poliție “Al. I. Cuza” din București.

Din anul 2009 el este cadru didactic al Universității “Danubius” din Galați despre care mărturisește că “are o însemnătate deosebită deoarece reprezintă excelența în domeniul universitar” și că “este un loc deosebit în care am avut permanent ocazia să interacționez, aproape zilnic, direct sau prin mijloace electronice, cu oameni deosebiți, cu dascăli adevărați care-și dedică zilnic întreaga lor muncă tinerilor preocupați cu pregătirea în domeniul juridic”.

Profesorul Rusu este un dascăl care se străduiește, în permanență, să le sublinieze studenților “importanța domeniului ales și contribuția deosebită a acestui domeniu în promovarea valorilor fundamentale ale unei societăți aflate într-o continuă transformare și evoluție”. Acesta ne-a mărturisit cu entuziasm: “Ce poate fi mai frumos, mai atractiv, pentru un cadru didactic, decât imaginea fostului lui student care, după absolvirea facultății, este angrenat concret în procedurile judiciare, în calitate de judecător, procuror, avocat, notar, organ de cercetare penală al poliției judiciare, jurist sau, după ani, este manager la o instituție sau companie de stat sau privată?!”.

Profesorul Ion Rusu s-a implicat permanent în activitățile științifice desfășurate la nivelul Universității Danubius, precum seria de conferințe DAIE despre care consideră că au ajutat, în mod deosebit, la recunoașterea reputației Danubius în statele vecine - Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și Serbia, țări în care acesta a promovat, alături de colegii săi, imaginea instituției și activitatea de cercetare științifică derulată.

Profesorul Rusu nu ratează nicio participare la conferințele EIRP, ocazii cu care își prezintă studiile și articolele prin care contribuie substanțial la dezvoltarea științei dreptului în general.

În ceea ce privește activitatea sa academică, acesta este autorul, co-autorul sau coordonatorul a nu mai puțin de 17 cărți de specialitate și a peste 73 de studii și articole. În această perioadă, atenția sa este concentrată în direcția finalizării cursului universitar “Drept penal. Partea specială”, urmând să definitiveze și ultimele două volume, dintr-o colecție de cinci, primele trei volume, care au văzut deja lumina tiparului, însumând nu mai puțin de 1600 de pagini. Despre această realizare, Profesorul Rusu ne-a zis că “examinarea profundă a acestor infracțiuni, trimiterile la practica judiciară recentă, la deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, la doctrina mai veche sau la cea recentă,  fac din acest curs unul util atât practicienilor cât și mediului universitar”.

De asemenea, profesorul va publica, în curând, în calitate de coordonator, cursurile universitare de masterat: “Individualizarea sancțiunilor de drept penal” și “Cooperarea judiciară internațională în materie penală”.

Autocaracterizându-se drept “o persoană cu înclinații clare spre efort”, Ion Rusu ne-a explicat că îi place să-și facă datoria cu modestie și să ajute acolo unde este solicitat.

Întrebat ce mesaj dorește să transmită comunității danubiene, acesta a extras esențialul prin următoarea propoziție: “mult succes în continuare, succes care va veni, cu siguranță, datorită management-ului performant practicat la acest moment și a forței grupului”.

 

Lect. univ. dr. Petra Alina Marinescu

Consultant PR&MEDIA


Profesorul lunii Octombrie

Prof. univ. dr. habil. Cristinel Munteanu

Universitatea „Danubius” din Galați, România

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

 

REALIZĂRI ACADEMICE RECENTE

În anul 2021 (în colaborare cu Profesorul Klaas Willems de la Universitatea din Ghent, Belgia), Cristinel Munteanu a editat cartea fundamentală Eugenio Coșeriu. Past, Present and Future, publicată la editura De Gruyter (Berlin/Boston).

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110712391/html

 

Despre această carte

Publicarea acestui volum a fost prilejuită de centenarul nașterii lui Eugeniu Coșeriu (1921-2002). Este primul volum colectiv în limba engleză în care mai mulți specialiști consacrați (Jürgen Trabant, Jörn Albrecht, Wolf Dietrich, Ana Agud, Johannes Kabatek, Pierre Swiggers et alii) prezintă o diversitate de puncte de vedere asupra operei științifice a lui Coșeriu, discutând relevanța continuă a acesteia pentru științele limbajului. Reputația internațională a lui Coșeriu a avut de suferit de pe urma hotărârii sale de a publica în limbi ca spaniola, germana, franceza, italiana, româna și portugheza în detrimentul englezei. În consecință, opera sa este mai puțin cunoscută în afara lingvisticii romanice și germane. Acest volum urmărește să crească interesul lingviștilor din întreaga lume pentru teoria lingvistică a lui Coșeriu, o teorie elaborată coerent și unitar luând ca punct de plecare „activitatea vorbirii”. Articolele contributorilor sunt grupate în funcție de trei mari teme: (1) filosofia limbajului, (2) istoria științelor limbajului și (3) teoria și practica „lingvisticii integrale”.

 

Biografie

 • Cristinel Munteanu este absolvent al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (licenţiat în 2001: specializarea Română-Engleză; cu un masterat în Teoria şi practica textului, finalizat în 2003).
 • În anul 2006 a obţinut titlul de doctor în filologie (magna cum laude) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea Profesorului Stelian Dumistrăcel, cu o teză despre Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale (publicată în 2007; frecvent citată în studiile de specialitate). Este vorba despre prima aplicare serioasă (în spaţiul ştiinţific românesc) a teoriei lingvistice coşeriene la domeniul lexico-frazeologiei şi al relaţiilor semantice.
 • Sub coordonarea Profesorului Ştefan Afloroaei (membru corespondent al Academiei Române), Cr. Munteanu a susţinut în 2017 cea de-a doua teză de doctorat (la aceeaşi universitate ieşeană), obţinând titlul de doctor în filosofie (summa cum laude). Tema aleasă a fost John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale, urmărind o serie de aspecte ce ţin de logică, teoriile interpretării şi filosofia limbajului. Respectiva teză de doctorat a fost publicată în 2019.
 • În 2019, Cr.M. a devenit abilitat în filologie, în urma susținerii tezei de abilitare cu titlul De la frazeologisme la tradiții discursive. Contribuții etimologice și stilistice, conferindu-i-se astfel dreptul de a fi conducător de doctorat. Ca atare, Cr.M. este afiliat la Școala Doctorală de Filologie din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești.
 • În 2020, a obținut titlul de profesor la Universitatea „Danubius” din Galați.
 • Cr.M. activează în învăţământul universitar de peste 15 ani, predând preponderent discipline din sfera ştiinţelor comunicării/limbajului şi a jurnalismului, dar și din domeniul filosofiei (Fundamentele comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Semiotică, Retorică, Genurile presei, Tehnici de redactare, Principii ale exprimării corecte, Etică, Gândire critică etc.).
 • Din 2020 conduce, în calitate de director, Centrul de Hermeneutică „Simboluri și texte” (CHeST), înființat în cadrul Universității „Danubius” din Galați.

 

Domenii de cercetare

Autor al mai multor studii şi articole referitoare la originea, dinamica şi stilistica frazeologismelor, coordonator, editor şi coautor al unui volum dedicat expresiilor fixe şi formulelor celebre (Discursul repetat între alteritate şi creativitate, 2008), Cristinel Munteanu a devenit o autoritate în materie graţie cărţii sale Frazeologie românească. Formare şi funcţionare (2013), fapt ce i-a atras selectarea ca autor al capitolului „Phraséologie du roumain” din vol. „Le Roumain” al seriei „Manuals of Romance Linguistics” (în curs de publicare la prestigioasa editură De Gruyter).

 • În acelaşi timp, preocuparea constantă (de peste 20 de ani) pentru teoria lingvistică a savantului Eugeniu Coşeriu (concretizată, printre altele, şi în cărţile Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri [2012] şi Traditions and Innovations in Language and Linguistics. A Coserian Perspective [2017]) a dus la invitarea sa (în calitate de keynote speaker) la congrese, simpozioane şi conferinţe internaţionale şi naţionale. Până în prezent, Cr. Munteanu a participat cu lucrări/comunicări la peste 50 de manifestări ştiinţifice (de la congrese până la colocvii), majoritatea acestora fiind internaţionale.
 • A publicat peste 150 de articole de specialitate, studii şi recenzii în volume şi reviste de profil din ţară (Meridian critic, Anadiss, Communication interculturelle et littérature, Limba română, Acta Universitatis Danubius. Communicatio etc.) şi din străinătate (Energeia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Romanistisches Jahrbuch etc.). Unele articole au apărut în reviste ISI, precum Revue roumaine de linguistique, Philologica Jassyensia şi Zeitschrift für romanisch Philologie.

[https://univ-danubius.academia.edu/CristinelMunteanu]

 • Alte contribuţii (recunoscute) ale lui Cr.M. sunt cele referitoare la domenii ca onomastica (cu studii despre numele personajelor literare), retorica, stilistica funcţională şi filosofia limbajului (cu o privire specială asupra unor precursori precum Platon, Aristotel, Demetrios, Pseudo-Hermogenes ş.a.), semiotica (prin recuperarea şi redefinirea conceptului de „decodare aberantă” lansat de Umberto Eco), jurnalismul (cu abordări originale privind fie virtuţile stilistice ale textului jurnalistic, fie titlurile jurnalistice atipice), lingvistica textului, hermeneutica ş.a.m.d.
 • Activitatea de editor a lui Cr. Munteanu merită, de asemenea, semnalată. Astfel, Cr.M. a editat critic (în 2008), în versiune bilingvă (cu sprijinul latinistului Cr. Bejan), prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului: Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice [Leipzig, 1690] – text de referinţă pentru cei interesaţi de istoria şi teoria unui atare domeniu. În 2013 a editat, din opera impresionantă a lui B.P. Hasdeu, un volum intitulat Studii de ştiinţa limbii, punând în valoare unele idei foarte actuale ale savantului român (cum ar fi cele legate de „noematologie”). În 2016 a publicat, în calitate de traducător şi editor, cartea Orientări în semantica structurală [după E. Coseriu, H. Geckeler, Trends in Structural Semantics, 1981]. În aceeaşi direcţie de recuperare a concepţiilor marilor gânditori se înscriu şi eforturile de a traduce (din limba engleză) unele texte filosofice semnate de John Dewey, R.G. Collingwood et alii.

Știri recente

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.