fbpx
Profesorul lunii iulie

Luminița Maria Filip este profesor în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Danubius.

Profesorul Luminița Filip este: „Un om normal care are propria combinație între calități și defecte, preocupat de perfecționarea continuă și de integrarea în comunitățile cărora le aparțin la diverse momente, care își definește tintele aspiraționale în raport cu calitățile personale, care gestionează cât se poate de bine pragmatismul dar care și visează la mai bine, un prieten al studenților cu care lucrează dar, așa cum spunea Grigore Moisil, care are cu studenții săi „ nu o prietenie părintească sau de frate mai mare ci una cavalerească, în care fiecare răspunde doar de faptele sale..„ Sunt o persoană care a optat pentru o carieră de dascăl universitar crezând cu convingere că dispun de doze acceptabile din calitățile următoare: aplecarea către construirea de colective sinergice; menținerea permanentă deasupra nivelului standardelor cerute studenților săi; adaptabilitate în condiții de păstrare a valorilor de bază; capacitatea de a învăța și de a-i face și pe alții să învețe; gândire critică și creativă; empatie; convingerea că un om educat trebuie să învețe toată viața.

Termenul de profesor, are o conotație ritualică și a fost dintotdeauna intrinsec asociat cu cel de educație și formare profesională. Pentru că C.S. Lewis spunea că „ educația nu înseamnă să defrișezi jungla ci să irigi deșertul...„, mi-am apreciat dintotdeauna dascălii pe care i-am avut, idiferent dacă aceștia au fost educatoarea de la grădiniță, învățătoarea din școala primară, dascălii din școala secundară și de la liceu sau profesorii de la universitaea pe care am urmat-o sau cu care am devenit ulterior colegă. Îndeletnicirea de profesor este mult mai mult decât o profesie, fiind mai degrabă o formă de manifestare a vocației, o poziționare optimă în cadrul fluxului de cunoaștere avansată, o manieră de exprimare a dedicării pentru responsabilizare, o modalitate de subordonare a servituților specifice unui țel nobil, cel de modelare a caracterelor celor tineri, de orientare a lor către țeluri înalte, de lărgire a orizonturilor aspiraționale. Un profesor este un mânuitor de relativități care pot conduce la certitudini, un profesionist care dispune de calități cum ar fi: o foarte bună abilitate de comunicare a conceptelor și ideilor; multă răbdare și dedicarea pentru a respecta personalitatea celor cu care lucrează; bun psiholog și abil mânuitor al instrumentarului metodicii didactice moderne; posesorul unei voințe ferme și al capacității de a aștepta rezultatele scontate; bunătatea și adptabilitatea la schimbare. Mi-am ales această profesie pentru că am considerat că elementele definitorii pentru profilul meu profesional și științific sunt convergente cu calitățile definitorii pentru un dascăl. Am constatat la timp că printre preocupările mele de bază se regăsesc aspecte cum ar fi: determinarea de a mă familiariza ușor cu normele societale, respectarea acestora și dorința de a vedea cât mai mulți concetățeni, îndeosebi pe cei mai tineri, că fac același lucru; credința în rolul principiilor morale și poziționarea proactivă față de respect, toleranță și bunătate;  stima față de sine și respectul față de ceilalți; poziționare echidistantă față de diligență, responsabilitate și patiotism; pasiunea pentru un mod de viață sănător. Am avut de la început convingerea că toate aceste atribute ale personalității mele pot fi duse cel mai departe prin exercitarea meseriei de dascăl. ”

Cât despre preocupările științifice în care a fost implicată de-a lungul anilor în Universitatea Danubius, Lect.univ.dr Filp Maria Luminița a povestit cu interes: „Activând în colectivul Facultății de Științe Economice a Universității “Danubius” din Galați am deținut varii funcții: director al programelor de studii E.C.T.S. și  M.A.C.T., președinte sau membru în comitete sau comisii, coordonator, moderator, director de secțiune, membru în comitetul științific de organizare al conferinței științifice internaționale EIRP.

Prin asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare autoinstruirii am participat activ la activitatea de cercetare ştiinţifică minuţioasă, de înaltă performanţă, în conformitate cu strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, atât în plan individual, cât și în echipă, în calitate de Membru Cercetător Contract de Cercetare – Dezvoltare şi Consultanţă privind proiectul „Studiu privind sărăcia în rândul persoanelor tinere în plan naţional şi internaţional”,  proiectul „Managementul corelarii sistemului de învățământ cu piața muncii”, "Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior",  manager proiect "Asigurarea succesului în cariera prin stagii de practică", având ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de elevi și studenți în scopul creșterii inserției mai rapide pe piața muncii. Cu scopul de a explora conceptele, strategiile, indicatorii de dezvoltare durabilă, responsabilitatea socială,  de a dezvolta educația în acest domeniu și de a intensifica eforturile de cercetare fundamentală și aplicativă, transferul tehnologic pe diferite căi, realizarea de Laboratoare Academice în colaborare cu diverse instituții , centre de cercetare ale unor institute sau universități, am fost numită în funcția de director al  Centrului de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă, al Universității “Danubius” din Galați.

Preocuparile mele stiintifice pot fi definite prin complexitate, interdisciplinaritate si densitate in provocari conceptuale si metodologice, in sfera urmatoarelor domenii de interes si cercetare: pauperitate și dezvoltare durabila; probleme contemporane ale economiei mondiale; situația conjuncturala a economiei in contextul globalizării; politici publice europene; evoluții și tendințe ale fluxurilor financiare din arealul Uniunii Europene; guvernanţa si priorităţile politicii externe româneşti în plan regional; dezvoltare locala si regionala; asigurări si reasigurari. O parte a cercetărilor teoretice fundamentale sau aplicative s-a materializat prin participarea cu lucrări la conferinţe internaţionale în România, Finlanda, Croația, China, Turcia, Bulgaria, în elaborarea unor studii, publicarea unor articole în reviste de specialitate indexate  ISI si BDI sau în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale,. Conform listei de lucrări (in majoritatea lucrarilor fiind unic autor) principalele contribuţii ştiinţifice pot fi susţinute (exemplificate) prin câteva lucrari de maximă relevanţă: Influence of social and cultural expenses on the population’s pauperization process” ; “How Much do Market Researches Count? Assessments Regarding the Life Quality and the Pauperism among the Employed Workforce”;“Governance or Governing – the Missing Link?” ; “Using financial management to adopt long-term funding – Financial management analysis”; „Food safety – an ambitious goal, but distant”; „Exploitation the global forces and pauper world”; Des aspects concernant l’évolution  et  les tendances IED dans les pays UE et ECE”; “Diplomaţia parlamentară şi experienţele unor economii în tranziţie”; Priorities of the external Romanian policy at regional level. Evolutions and trends.”; “Europe 2020, Strategy vs Global. Environment Protection’s Challenge”; Central Banking: Between Policy Monetary and Global Crisis”; “CSR–the Requirement in the Development Process. Reality and Perspectives in Romania”; Quo vadis - an Unusual Economy Faces New Challenges in the Current Global Crisis? ”.”

Un reputat om de cultură spunea că „ reușita în viață nu se se compune din realizări grandioase ci din succese cotidiene„. Cred că planul personal în care s-au cantonat cele mai multe reușite este cel profesional și științific. Am convingerea că cea mai mare realizate a mea este poziția pe care o dețin în prezent în plan didactic și științific la Universitatea „Danubius„ din Galați. După absolvirea cu bune rezultate profesionale a studiilor universitare în  domeniul de specializare Management Marketing în Afaceri Economice, licentiata la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, in anul 2001 ca expresie a dedicării plenare pentru continuarea pregătirii profesionale si stiintifice de o reala consistenta am susținut concursul și am fost dmisă in anul 2001 la ciclul de studii de doctorat in cadrul Academia de Studii Economice din Bucureşti, pe care l-am absolvit in anul 2009, cu teza de doctorat intitulată "Eradicarea sărăciei – problemă globală a omenirii" obţinând titlul de Doctor în Relaţii Economice Internaţionale, specializare Economie mondiala. Pornind de la ideile dezvoltate în teza de doctorat și continuându-mi cercetările pe această temă, în anul 2010 am publicat lucrarea cu titlul "Eradicarea sărăciei – problemă globală a omenirii", în editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010. Rezultat al unui demers de cercetare riguros și a unei documentări laborioase efectuate in Romania, Mexic si Sudan,  lucrarea a fost apreciata de unii cercetători ai Academiei Române (Institutul de Economie Mondială) dar și de la Academia de Studii economice din București, domnul Prof.univ.dr. D. Miron considerând-o  „un elaborat ştiinţific cu un suficient nivel de autenticitate, având la bază elemente de metodologie modernă de analiză şi concluzii foarte bine argumentate ştiinţific, valoroase ca utilitate”, un „elaborat stiintific definit printr-o reala consistenta ideatica, sustenabilitate metodologica si noutate la nivel concluziv”.”

 

Pentru doamna profesor Universitatea Danubius este Alma Mater „pentru că ne oferă tuturor membrilor comunității sale academice condițiile pentru a crea cunoaștere avansată și a o disemina către cei care au nevoie de aceasta,  are o cultură organizațională proactivă și mi-a creat sentimentul de identitate, unitate si apartenenta la o comunitate academica, in care se manifesta responsabilitatea si sustinerea in toate semnificatiile practice incluse de conceptul psiho-sociologic. Universitatea Danubius este locul unde am evoluat din punct de vedere didactic si profesional si unde cei care ne autointitlăm „danubieni„ construim impreuna un viitor sustenabil si suntem solidari in lumea fascinanta a stiintei, invatamantului si cercetarii.”

Lect. univ. dr. Filip Luminița Maria se autocaracterizează ca fiind: „un om receptiv, analitic, entuziast, perseverent, riguros, corect, onest și profund dedicat valorilor deontologiei universitare. M-am străduit permanent să îmbin armonios activitățile curriculare, pentru care este nevoie de competențe și abilități cognitive temeinic fundamentate, cu cele extracurriculare, unde prevalente sunt competențele transversale și trăsături de caracter cum ar fi altruismul, sensibilitatea, empatia, și pasiunea pentru artă și cultură.”

 

 

 

Mioara Lepădatu,

Specialist PR


Profesorul lunii iunie

Lect. univ. dr Florentina Popa – „Niciun răspuns nu este greșit, totul este perfectibil.”

Lect. univ. dr. Florentina Popa este profesor în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, dar și în cadrul Colegiului Danubius.

Profesorul Florentina Popa este în primul rând omul care trăiește misiunea sa în valorile cele mai înalte - să comunice, să stabilească relații și să împărtășească cu ceilalți informațiile pe care le-a acumulat. „Curiozitatea și dorința de a ști, de a corobora informațiile m-au caracterizat dintotdeauna, de aceea cred că meseria de profesor m-a ales pe mine, în copilărie era jocul preferat, apoi am avut profesori care m-au marcat de-a lungul vieții de elev, student și doctorand și care mi-au fost modele.”, a mărturisit Lect. univ. dr Florentina Popa.

Domeniul comunicării în viziunea doamnei profesor este foarte interesant, însă și foarte vast: „Am început cercetarea în domeniul comunicării verbale și nonverbale, în special comunicarea paraverbală, în perioada doctorală, am desfășurat activități de comunicare internă în organizații, creare de imagine și promovare, am predat cursuri de comunicare în cadrul programelor pentru educația adulților și experiența câștigată mă ajută să le creez și să le cultiv studenților competențele necesare unui specialist pe comunicare și relații publice.”

 „Comunicarea presupune întâi stabilirea relației și apoi transmiterea informației. Călătoria începe din anul întâi parcurgând împreună temele specifice disciplinelor pe care le predau și de fiecare dată, cu fiecare generație, drumul ne aduce noi provocări din care învăț și eu alături de colegii mei, studenții. Aceasta este magia de a fi dascăl. Sloganul meu este - Niciun răspuns nu este greșit, totul este perfectibil, deoarece am observat că, o barieră în calea unei comunicării performante este teama studenților de a nu spune ceva greșit, iar greșeala poate fi o sursă de învățare foarte importantă pe tot parcursul vieții.”, a mai spus doamna profesor.

Pentru Lect. univ. dr Florentina Popa, Universiatea Danubius însemnă o mare familie „Universitatea Danubius cultivă performanța prin activitatea didactică, organizarea anuală a manifestărilor științifice internaționale, mese rotunde, conferințe, implicarea studenților în diverse proiecte de cercetare și cultivarea de competențe conexe, schimburi de experianță prin programul ERASMUS+.”

Când vine vorba de pasiuni doamna profesor Florentina Popa privește retrospectiv: „îmi dau seama că pasiunile mele sunt legate de comunicare, cititul este o pasiune veche, iar cărțile citite mi-au dat posibilitatea să cultiv dialogul cu mine pe diverse teme, să-mi exersez imaginația, să cunosc alte culturi, să găsesc modele, să acumulez experiențe diverse care m-au îmbogățit interior și îmi dau posibilitatea să cultiv relații cu ceilalți. Mai nou a devenit o pasiune să ascult podcasturi, o altă formă de comunicare bazată pe verbal și paraverbal. Încă din perioada activității de cercetare pentru doctorat mi-am cultivat tiparul auditiv, eu fiind prin excelență o vizuală, podcasturile îmi oferă atât informații noi, cât și un câmp de cercetare.”

În încheiere, Lect. univ. dr. Florentina Popa a transmis și un mesaj actualilor, dar și viitorilor studenți ai Universității Danubius: „Le urez succes în sesiune tuturor studenților și deoarece ne apropiem de examenul de admitere îi invit pe această cale să ni se alăture pe cei care doresc să înceapă călătoria în această țară a minunilor reprezentată de Comunicare și Relațiile Publice, domeniu într-o continuă dezvoltare și unde tehnologia nu va putea înlocui omul, dacă multe alte activități în viitor vor dispărea, cea de comunicator o vom regăsi în orice etapă de dezvoltare a societății umane cu multe oportunități de carieră. Creativitatea bazată pe o pregătire solidă teoretică este liantul care unește toate aceste activități și experiența danubiană vă oferă această oportunitate. ”

 

Mioara Lepadatu,

Specialist PR


Profesorul lunii mai

Prof. Ing. Elena-Liliana Maxim este profesor la Universitatea Danubius, în cadrul Colegiului Danubius.

Cu vocaţia de a-i învăţa pe alţii şi cu dorinţa de a transmite generaţiilor viitoare tot ce e mai bun şi mai frumos în viaţă, Elena-Liliana Maxim îmbină MATERIA ce trebuie predată cu LECŢII DE VIAŢĂ, în funcţie de situaţiile apărute la clasă. Când totul pare un JOC, se învaţă şi se reţine mult mai uşor şi cele mai complexe probleme.

În 2001 la îndrumarea psihologului din SNG şi Inginer Mecanic şi Analist Programator la Şantierul Naval Galaţi, ajunge profesor de Mecanisme, Organe de Maşini, Desen Tehnic, AUTO-CAD şi Informatică, la Colegiul Tehnic “Traian” Galaţi.

Concomitent cu munca la catedră, înfiinţează Atelierul de Creaţie “Speranţa Miron” unde şlefuieşte “Lumina plăpândă” din ungherele nepătrunse ale copilăriei, iar teatrul, poezia şi buna dispoziţie sunt prezente miercuri de miercuri în biblioteca Colegiului, totul cu acordul directorului cu nume de Arhanghel, împătimit de FRUMOS şi TEHNIC sub orice formă transmisibilă adolescenţilor.

 

“Ce poate să existe aşa strâns între Inginerie mecanică, Matematică-Informatică şi Artă? Un FLUTURE. Şi de aici totul se complică … apar cărti, reviste, desene, spectacole, concursuri.”, spune Prof. Ing. Elena-Liliana Maxim.

Plăcerea  şi tactul de a îndruma tânăra generaţie o fac pe ELENA-LILIANA “FLUTURE” MAXIM să-şi consolideze studiile Inginereşti cu cele de Informatică şi Matematică, urmând sfatul tatălui.

Plecând de la tratamente termice şi vapoare spre soft şi hard, cu o abundenţă de Moisil, Thales şi Pitagora, apare “VORBA” care trebuie programată, compilată şi distribuită învăţăceilor.

 

Dacă ar trebui să vorbească despre ea, ar trebui să vorbească despre <<„LUTUL” care în mâinile unui dascăl, este modelat cu DRAGOSTE, RIGUROZITATE şi LUMINĂ pentru a ajunge să strălucească, să se transforme în RUBIN sau DIAMANT cu muncă proprie dar şi acceptând ajutorul mentorului, profesorului pe care îl poate depăşi oricând. Şlefuirea e îndelungată şi uneori dureroasă, dar urmările peste ani sunt uimitoare şi benefice omului înobilat dar şi societăţii.>>, spune doamna profesor Maxim.

 

Preferă să citească o carte din biblioteca bunicii, decât o carte online, şi spune cu drag următoarele în Revista Literară BOEMA unde este membru al colectivului de redacţie:

 “O carte, luată în mână, pare a fi uşoară, dar în ea se află rugăciunea nerostită a celui care a scris-o. Răsfoind-o, cel mai adesea căutăm să aflăm rugăciunea aceea unică printre filele ei şi, atunci când avem noroc, descoperim odată cu ea şi simfonia Luminii. Cărţile sunt aurul neamului care nu poate fi uitat sau neglijat de nimeni.

Aşa cum rugăciunea înalţă către Dumnezeu sufletul, în “biserica literelor” (biblioteca) cititorul este şi va fi purtat pe aripile filelor de carte în imaculatul univers al neamului şi înălţat de parfumul veacurilor trecute, îngenunchindu-l sublim pe covorul cunoaşterii. Să ne rugăm ca praful timpului să nu se aştearnă pe nicio carte şi să n-o îngroape niciodată în uitarea tumultoasei vieţi cotidiene.http://www.inforapart.ro/boema/reviste/Boema009.pdf

 

Mioara Lepădatu

Specialist PR


Profesorul lunii aprilie

Profesorul lunii aprilie

Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan este profesor la Universitatea Danubius, în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, dar inainte, a activat ca Expert Cercetare Ştiinţifică Postdoctorală şi Activităţi Didactice și ca Mentor pentru Activități Didactice și de Cercetare Postdoctorală, Expert pe Bioterorism la Școala Postdoctorală din cadrul CSCBAS al Academiei Române. A ocupat funcția de șef de divizie multinațională în Teatre de Operații (TO) Irak și Afganistan, fiind veteran de război. Experiența sa în teatru de operații este completată de forme diverse ale pregătirii de specialitate, universitară, post-universitară, doctorală și postdoctorală

Este absolvent al Universității Naționale de Apărare “Carol I”, UNAp. În anul 2008 a finalizat programul de studii doctorale obținând titlul de doctor în Științe Militare. În perioada 2014-2015 au urmat cursurile Școlii Postdoctorale din cadrul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) aparținând Academiei Române.

În perioada 2008-2018 a susținut diferite activități didactice de specialitate la instituții de învățământ militar.

Pentru Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan cuvântul profesor este „unul din termenii binomului consacrat al actului didactic, termeni reprezentați de profesor și, respectiv, student. Profesorul este responsabil pentru îmbinarea eficientă a teoriei cu dimensiunea aplicativă, transpunerea în realitatea zilnică a dezideratului ca pregătirea subiecților instruirii să fie asigurată în condițiile societății viitoare și nu numai a celei existente.”

De asemenea, domnul profesor Vasile Bogdan a vorbit și despre importanța relației profesor-elev văzut ca un binom al instruirii: „Studentul/masterandul se constituie a fi cel de-al doilea termen, beneficiarul actului didactic, al efortului educativ derulat. Fără student efortul educativ ar fi inutil, ar constitui un nonsens. La ora actuală, deoarece actul educațional beneficiază de sprijinul masiv tehnologiilor moderne, tehnologiile în sine fiind putătoare de informație amplă și complexă, pe zi ce trece nivelul cognitiv la studentului devine tot mai înalt.

Proiectarea curriculară, gândită ca proces multidimensional și multidisciplinar, trebuie concepută ca fiind corolar al mai multor componente, spre a prefigura reperele educaționale de bază (finalitate, de conținut, procesual, acțional), care vor ghida în mod performant și eficient procesul de educație. În mod evident, toate demersurile amintite vor conduce la validarea importanței deosebite a relației profesor-student. ”

Contribuțiile academice ale domnului profesor Vasile Bogdan au intervenit în domenii prioritare ale securității naționale, sincronizând preocupările operaționale parcurse anterior, cu efortul științific și cel didactic desfășurate în Universitatea Danubius. În cele ce urmează, domnul profesor a punctat, direcțiile efortului său științific:

  • Sprijinul de informații;
  • Efortul beligen și capabilitățile;
  • Securitatea internă și reziliența;
  • Afacerile economice;
  • Dezvoltarea durabilă;
  • Cooperarea transfrontalieră;
  • Promovarea externă a intereselor naționale;

Aprecierile, formulările și preocupările științifice sunt preluate, extinse și particularizate în conținutul a peste 90 articole, publicate în reviste și periodice de înalta factură valorică.

La întrebarea  „Ce altă profesie v-ar fi plăcut să aveți?”, răspunsul domnului profesor a fost unul cert:Nu cred că este nevoie să mergem cu efortul de imaginare prea departe. Îmi exprim convingerea că tot domeniile deja abordate – sectorul militar și cel didactic - aș fi ales, cu siguranță. Ambele sectoare presupun un dinamism intelectual de pondere, facilitează exprimarea de atitudini, conduite și preocupări existențiale de tip aparte. Așadar, în periplul de imaginație propus de dumneavoastră, m-a identifica tot în domeniile deja cunoscute.”

Pentru Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan „Universitatea Danubius din Galați se constituie ca centru academic, mandatat cu formarea generației de mâine. Universitatea se afirmă ca structură de învățământ universitar de renume, fapt ce impune responsabilități înalte. Obiectivul instruirii danubiene va prioritiza obținerea rezultatelor de top, plasarea meritorie a absolvenților danubieni pe piața concurențială a muncii. Efortul didactic danubian din viitor trebuie să confere finalitatea dorită - afirmarea „Universitatea Danubius” ca centru – pilot din zonă, diamant danubian, centru universitar cu posibilității științifico-aplicative situate la cote înalte.”

În final, domnul profesor Vasile Bogdan s-a autocaracterizat ca fiind: un cadru didactic ce cumulează expertiză în beligeranța asimetrică și hibridă sedimentată temeinic peste ani. Doritor de conceperea unor activități riguros planificate și structurate, fiind preocupat de rigoarea și eficiența activităților didactice. Interesat de strategii, obiective, planuri, etapizări, sincronizări, concluzii, rezultate și învățăminte.”

 

Mioara Lepadatu,

Specialist PR

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.