fbpx

Danubius News

Profesorul lunii iunie

Lect. univ. dr Florentina Popa – „Niciun răspuns nu este greșit, totul este perfectibil.”

Lect. univ. dr. Florentina Popa este profesor în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, dar și în cadrul Colegiului Danubius.

Profesorul Florentina Popa este în primul rând omul care trăiește misiunea sa în valorile cele mai înalte - să comunice, să stabilească relații și să împărtășească cu ceilalți informațiile pe care le-a acumulat. „Curiozitatea și dorința de a ști, de a corobora informațiile m-au caracterizat dintotdeauna, de aceea cred că meseria de profesor m-a ales pe mine, în copilărie era jocul preferat, apoi am avut profesori care m-au marcat de-a lungul vieții de elev, student și doctorand și care mi-au fost modele.”, a mărturisit Lect. univ. dr Florentina Popa.

Domeniul comunicării în viziunea doamnei profesor este foarte interesant, însă și foarte vast: „Am început cercetarea în domeniul comunicării verbale și nonverbale, în special comunicarea paraverbală, în perioada doctorală, am desfășurat activități de comunicare internă în organizații, creare de imagine și promovare, am predat cursuri de comunicare în cadrul programelor pentru educația adulților și experiența câștigată mă ajută să le creez și să le cultiv studenților competențele necesare unui specialist pe comunicare și relații publice.”

 „Comunicarea presupune întâi stabilirea relației și apoi transmiterea informației. Călătoria începe din anul întâi parcurgând împreună temele specifice disciplinelor pe care le predau și de fiecare dată, cu fiecare generație, drumul ne aduce noi provocări din care învăț și eu alături de colegii mei, studenții. Aceasta este magia de a fi dascăl. Sloganul meu este - Niciun răspuns nu este greșit, totul este perfectibil, deoarece am observat că, o barieră în calea unei comunicării performante este teama studenților de a nu spune ceva greșit, iar greșeala poate fi o sursă de învățare foarte importantă pe tot parcursul vieții.”, a mai spus doamna profesor.

Pentru Lect. univ. dr Florentina Popa, Universiatea Danubius însemnă o mare familie „Universitatea Danubius cultivă performanța prin activitatea didactică, organizarea anuală a manifestărilor științifice internaționale, mese rotunde, conferințe, implicarea studenților în diverse proiecte de cercetare și cultivarea de competențe conexe, schimburi de experianță prin programul ERASMUS+.”

Când vine vorba de pasiuni doamna profesor Florentina Popa privește retrospectiv: „îmi dau seama că pasiunile mele sunt legate de comunicare, cititul este o pasiune veche, iar cărțile citite mi-au dat posibilitatea să cultiv dialogul cu mine pe diverse teme, să-mi exersez imaginația, să cunosc alte culturi, să găsesc modele, să acumulez experiențe diverse care m-au îmbogățit interior și îmi dau posibilitatea să cultiv relații cu ceilalți. Mai nou a devenit o pasiune să ascult podcasturi, o altă formă de comunicare bazată pe verbal și paraverbal. Încă din perioada activității de cercetare pentru doctorat mi-am cultivat tiparul auditiv, eu fiind prin excelență o vizuală, podcasturile îmi oferă atât informații noi, cât și un câmp de cercetare.”

În încheiere, Lect. univ. dr. Florentina Popa a transmis și un mesaj actualilor, dar și viitorilor studenți ai Universității Danubius: „Le urez succes în sesiune tuturor studenților și deoarece ne apropiem de examenul de admitere îi invit pe această cale să ni se alăture pe cei care doresc să înceapă călătoria în această țară a minunilor reprezentată de Comunicare și Relațiile Publice, domeniu într-o continuă dezvoltare și unde tehnologia nu va putea înlocui omul, dacă multe alte activități în viitor vor dispărea, cea de comunicator o vom regăsi în orice etapă de dezvoltare a societății umane cu multe oportunități de carieră. Creativitatea bazată pe o pregătire solidă teoretică este liantul care unește toate aceste activități și experiența danubiană vă oferă această oportunitate. ”

 

Mioara Lepadatu,

Specialist PR


Profesorul lunii mai

Prof. Ing. Elena-Liliana Maxim este profesor la Universitatea Danubius, în cadrul Colegiului Danubius.

Cu vocaţia de a-i învăţa pe alţii şi cu dorinţa de a transmite generaţiilor viitoare tot ce e mai bun şi mai frumos în viaţă, Elena-Liliana Maxim îmbină MATERIA ce trebuie predată cu LECŢII DE VIAŢĂ, în funcţie de situaţiile apărute la clasă. Când totul pare un JOC, se învaţă şi se reţine mult mai uşor şi cele mai complexe probleme.

În 2001 la îndrumarea psihologului din SNG şi Inginer Mecanic şi Analist Programator la Şantierul Naval Galaţi, ajunge profesor de Mecanisme, Organe de Maşini, Desen Tehnic, AUTO-CAD şi Informatică, la Colegiul Tehnic “Traian” Galaţi.

Concomitent cu munca la catedră, înfiinţează Atelierul de Creaţie “Speranţa Miron” unde şlefuieşte “Lumina plăpândă” din ungherele nepătrunse ale copilăriei, iar teatrul, poezia şi buna dispoziţie sunt prezente miercuri de miercuri în biblioteca Colegiului, totul cu acordul directorului cu nume de Arhanghel, împătimit de FRUMOS şi TEHNIC sub orice formă transmisibilă adolescenţilor.

 

“Ce poate să existe aşa strâns între Inginerie mecanică, Matematică-Informatică şi Artă? Un FLUTURE. Şi de aici totul se complică … apar cărti, reviste, desene, spectacole, concursuri.”, spune Prof. Ing. Elena-Liliana Maxim.

Plăcerea  şi tactul de a îndruma tânăra generaţie o fac pe ELENA-LILIANA “FLUTURE” MAXIM să-şi consolideze studiile Inginereşti cu cele de Informatică şi Matematică, urmând sfatul tatălui.

Plecând de la tratamente termice şi vapoare spre soft şi hard, cu o abundenţă de Moisil, Thales şi Pitagora, apare “VORBA” care trebuie programată, compilată şi distribuită învăţăceilor.

 

Dacă ar trebui să vorbească despre ea, ar trebui să vorbească despre <<„LUTUL” care în mâinile unui dascăl, este modelat cu DRAGOSTE, RIGUROZITATE şi LUMINĂ pentru a ajunge să strălucească, să se transforme în RUBIN sau DIAMANT cu muncă proprie dar şi acceptând ajutorul mentorului, profesorului pe care îl poate depăşi oricând. Şlefuirea e îndelungată şi uneori dureroasă, dar urmările peste ani sunt uimitoare şi benefice omului înobilat dar şi societăţii.>>, spune doamna profesor Maxim.

 

Preferă să citească o carte din biblioteca bunicii, decât o carte online, şi spune cu drag următoarele în Revista Literară BOEMA unde este membru al colectivului de redacţie:

 “O carte, luată în mână, pare a fi uşoară, dar în ea se află rugăciunea nerostită a celui care a scris-o. Răsfoind-o, cel mai adesea căutăm să aflăm rugăciunea aceea unică printre filele ei şi, atunci când avem noroc, descoperim odată cu ea şi simfonia Luminii. Cărţile sunt aurul neamului care nu poate fi uitat sau neglijat de nimeni.

Aşa cum rugăciunea înalţă către Dumnezeu sufletul, în “biserica literelor” (biblioteca) cititorul este şi va fi purtat pe aripile filelor de carte în imaculatul univers al neamului şi înălţat de parfumul veacurilor trecute, îngenunchindu-l sublim pe covorul cunoaşterii. Să ne rugăm ca praful timpului să nu se aştearnă pe nicio carte şi să n-o îngroape niciodată în uitarea tumultoasei vieţi cotidiene.http://www.inforapart.ro/boema/reviste/Boema009.pdf

 

Mioara Lepădatu

Specialist PR


Profesorul lunii aprilie

Profesorul lunii aprilie

Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan este profesor la Universitatea Danubius, în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, dar inainte, a activat ca Expert Cercetare Ştiinţifică Postdoctorală şi Activităţi Didactice și ca Mentor pentru Activități Didactice și de Cercetare Postdoctorală, Expert pe Bioterorism la Școala Postdoctorală din cadrul CSCBAS al Academiei Române. A ocupat funcția de șef de divizie multinațională în Teatre de Operații (TO) Irak și Afganistan, fiind veteran de război. Experiența sa în teatru de operații este completată de forme diverse ale pregătirii de specialitate, universitară, post-universitară, doctorală și postdoctorală

Este absolvent al Universității Naționale de Apărare “Carol I”, UNAp. În anul 2008 a finalizat programul de studii doctorale obținând titlul de doctor în Științe Militare. În perioada 2014-2015 au urmat cursurile Școlii Postdoctorale din cadrul Centrului de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” (CSCBAS) aparținând Academiei Române.

În perioada 2008-2018 a susținut diferite activități didactice de specialitate la instituții de învățământ militar.

Pentru Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan cuvântul profesor este „unul din termenii binomului consacrat al actului didactic, termeni reprezentați de profesor și, respectiv, student. Profesorul este responsabil pentru îmbinarea eficientă a teoriei cu dimensiunea aplicativă, transpunerea în realitatea zilnică a dezideratului ca pregătirea subiecților instruirii să fie asigurată în condițiile societății viitoare și nu numai a celei existente.”

De asemenea, domnul profesor Vasile Bogdan a vorbit și despre importanța relației profesor-elev văzut ca un binom al instruirii: „Studentul/masterandul se constituie a fi cel de-al doilea termen, beneficiarul actului didactic, al efortului educativ derulat. Fără student efortul educativ ar fi inutil, ar constitui un nonsens. La ora actuală, deoarece actul educațional beneficiază de sprijinul masiv tehnologiilor moderne, tehnologiile în sine fiind putătoare de informație amplă și complexă, pe zi ce trece nivelul cognitiv la studentului devine tot mai înalt.

Proiectarea curriculară, gândită ca proces multidimensional și multidisciplinar, trebuie concepută ca fiind corolar al mai multor componente, spre a prefigura reperele educaționale de bază (finalitate, de conținut, procesual, acțional), care vor ghida în mod performant și eficient procesul de educație. În mod evident, toate demersurile amintite vor conduce la validarea importanței deosebite a relației profesor-student. ”

Contribuțiile academice ale domnului profesor Vasile Bogdan au intervenit în domenii prioritare ale securității naționale, sincronizând preocupările operaționale parcurse anterior, cu efortul științific și cel didactic desfășurate în Universitatea Danubius. În cele ce urmează, domnul profesor a punctat, direcțiile efortului său științific:

  • Sprijinul de informații;
  • Efortul beligen și capabilitățile;
  • Securitatea internă și reziliența;
  • Afacerile economice;
  • Dezvoltarea durabilă;
  • Cooperarea transfrontalieră;
  • Promovarea externă a intereselor naționale;

Aprecierile, formulările și preocupările științifice sunt preluate, extinse și particularizate în conținutul a peste 90 articole, publicate în reviste și periodice de înalta factură valorică.

La întrebarea  „Ce altă profesie v-ar fi plăcut să aveți?”, răspunsul domnului profesor a fost unul cert:Nu cred că este nevoie să mergem cu efortul de imaginare prea departe. Îmi exprim convingerea că tot domeniile deja abordate – sectorul militar și cel didactic - aș fi ales, cu siguranță. Ambele sectoare presupun un dinamism intelectual de pondere, facilitează exprimarea de atitudini, conduite și preocupări existențiale de tip aparte. Așadar, în periplul de imaginație propus de dumneavoastră, m-a identifica tot în domeniile deja cunoscute.”

Pentru Conf. Univ. Dr. Vasile Bogdan „Universitatea Danubius din Galați se constituie ca centru academic, mandatat cu formarea generației de mâine. Universitatea se afirmă ca structură de învățământ universitar de renume, fapt ce impune responsabilități înalte. Obiectivul instruirii danubiene va prioritiza obținerea rezultatelor de top, plasarea meritorie a absolvenților danubieni pe piața concurențială a muncii. Efortul didactic danubian din viitor trebuie să confere finalitatea dorită - afirmarea „Universitatea Danubius” ca centru – pilot din zonă, diamant danubian, centru universitar cu posibilității științifico-aplicative situate la cote înalte.”

În final, domnul profesor Vasile Bogdan s-a autocaracterizat ca fiind: un cadru didactic ce cumulează expertiză în beligeranța asimetrică și hibridă sedimentată temeinic peste ani. Doritor de conceperea unor activități riguros planificate și structurate, fiind preocupat de rigoarea și eficiența activităților didactice. Interesat de strategii, obiective, planuri, etapizări, sincronizări, concluzii, rezultate și învățăminte.”

 

Mioara Lepadatu,

Specialist PR

 


Profesorul lunii martie

Profesorul lunii martie

Conf. univ. dr. Cătălin Angelo Ioan

 

Conf. univ. dr. Cătălin Angelo Ioan a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București în anul 1985 și a devenit doctor în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în anul 2000 cu teza “Contribuții la geometria foliațiilor semi-riemanniene” sub conducerea domnului Prof. univ. dr. Aurel Bejancu.

 

De la absolvire și până în prezent a predat 20-30 ramuri ale matematicii sau conexe (algebră, analiză matematică reală, analiză complexă, algebră liniară, analiză numerică, geometrie analitică și diferențială, ecuații diferențiale și cu derivate parțiale, calcul variațional, programare liniară, teoria grafurilor, probabilități și statistică matematică, modelare matematică, teoria jocurilor, teoria așteptării, matematici financiare, matematici actuariale, teoria stocurilor,  microeconomie în spații n-dimensionale, urbanism și amenajarea teritoriului, bazele informaticii etc.) cam la toate nivelurile, începând de la clasa a V-a, continuând cu liceul, iar din 1990 la nivel universitar: licență și masterat.

 

Nu a considerat niciodată profesoratul ca o meserie ci, pur și simplu, ca o pasiune.

Un mic secret al activității sale constă în faptul că el consideră în permanență că se joacă. O joacă poate puțin serioasă începând de la provocarea primului curs în care își propune recorduri personale de captare a atenției (la acest obiect urât de atât de mulți oameni), la articolele în care se joacă uneori cu formule încercând să-și facă mai întâi lui însuși lumină și apoi, poate, pentru alții și terminând cu atitudinea față de viață.

„Joaca continuă înlătură monotonia astfel încât, un curs predat pentru a 30-a sau a 40-a oară devine la fel de incitant ca în momentele primordiale”, mărturisește profesorul Ioan.

 

În decursul activității sale, a scris 37 de cărți distincte (99 în total cu edițiile revizuite și adăugite uneori cu sute de pagini), 205 articole științifice publicate în Japonia, Regatul Unit, Letonia, Turcia și, evident, România, citate fiind în 84 de articole internaționale. Începând cu decembrie 2021 a ajuns pe locul 22 în lume (din cei 63969 de economiști prezenți) în clasamentul Repec la categoria Top 5% Authors, Number of Journal Pages, Weighted by Number of Authors (cu un total de 2217,5 pagini/autor).

 

Începând cu ianuarie 2014, a început o muncă enormă de realizare a unor filme didactice matematice pe YouTube ajungând astăzi la un total de 3126. Numărul de abonați permanenți este de 6944 (pe lângă zecile de mii de alte persoane), iar numărul de vizionări a ajuns la 1.740.419 din cele peste 11 milioane de afișări ale acestora. Satisfacția acestor filme este enormă, comentariile favorabile și zecile de cereri privind rezolvarea de probleme sau a diferitelor situații creând o presiune constantă pentru continuarea acestui demers.

 

În paralel cu acest lucru, de aproximativ 10 ani, susține sub egida Universității Danubius o serie de ședințe de pregătire pentru examenul de Bacalaureat care vin în întâmpinarea elevilor de clasa a XII-a mai ales că, în aceste vremuri tulburi sunt și gratuite. Toate aceste lecții precum și cursurile curente ale activității didactice universitare sunt postate pe YouTube, astfel încât pregătirea pentru examenul de Bacalaureat a depășit granițele municipiului Galați.

 

Undeva, prin anii 2007 s-a jucat de-a literatura (nu prea reușit, după spusele autorului). Însă a scris trei cărți de proză și una de poezii. Și aici a încercat diverse experimente. De exemplu, o povestioară „Patru vădane în grupul lui Klein” concretizează comportarea grupului simetriilor față de axele din plan și originea acestuia într-o serie de întâmplări la care participă patru cucoane cam cârcotașe. Volumul de poezii aduce noi niveluri de joacă, unele dintre ele cuprinzând în ultimele cuvinte ale versurilor poezii în poezii. Ca exemplu, poezia „E” (dar nu numai ea):

 

„Elegii pierdute

Epopee rescrise

Episodice versuri

Edificii proscrise.

 

Efigii prea pline

Evocări de faţadă

Ermetice scrieri

Entropie-n bravadă.

 

Ecumenice gesturi

Epistole-ntoarse

Eden pierdut

Emblematice farse.

 

Embolii ale lumii

Echilibre depline

Erezii renăscute

Efemere destine.”

citită pe ultimele cuvinte devine: Pierdute, rescrise, versuri proscrise / Prea pline, de faţadă, scrieri în bravadă / Gesturi întoarse pierdute în farse / Ale lumii depline, renăscute destine.

 

Întrebând ce altă profesie i-ar fi plăcut să aibă, profesorul Cătălin Ioan a spus că: „În principiu, nicio altă profesie în afară de cea actuală. Dar, dacă soarta m-ar fi împins în altă direcție, probabil aș fi încercat să-mi onorez meseria (probabil – pentru că o serie de meserii mi s-ar fi părut imposibile, din punctul de vedere al aptitudinilor). Ideea este ca fiecare om să fie conștient de ceea ce poate să facă și de aptitudinile sale reale. Oamenii pricepuți la toate (și nici atunci chiar) nu prea mai există din Evul mediu, iar dacă totuși insistă, sfârșesc rău.”

 

Matematica este materia care le dă bătăi de cap, încă din școala generală elevilor, cu toate acestea la întrebarea la ce e bună matematica, răspunsul domnului profesor Cătălin Angelo Ioan a fost scurt: „Uită-te în jurul tău și spune-mi ce vezi! Un telefon, un computer, clădirea aceasta, autoturismul în care te sui la plecare, ceasul de la mână și practic tot ce te înconjoară (mai puțin leușteanul din ciorbă) ar fi putut exista fără matematică (cu aplicațiile ei în fizică)?”

 

Domnul Conf. univ. dr. Cătălin Angelo Ioan ne-a mărturisit câte ceva și despre proiectele de viitor: „Păi, nici pe la jumătate nu am ajuns! În principiu, doresc să mai scriu câteva zeci de articole serioase, să scriu una din cărțile pe care am început-o și reînceput-o de multe ori, o carte de geometrie diferențială pe varietăți diferențiabile care poate ajunge la dimensiuni apreciabile, să ajung pe la vreo 10000 de videoclipuri matematice pentru elevi și multe, multe altele. Pe de altă parte, nu-mi fac proiecte sigure pentru că dacă-mi vine vreo idee, așa, în joacă pot lucra luni de zile la ea, abandonând tot ceea ce lucrez în acel moment.”

 

Mioara Lepadatu

PR Specialist


Știri recente

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.