fbpx
Profesorul lunii iulie

Profesorul lunii iulie

Luminița Maria Filip este profesor în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Danubius.

Profesorul Luminița Filip este: „Un om normal care are propria combinație între calități și defecte, preocupat de perfecționarea continuă și de integrarea în comunitățile cărora le aparțin la diverse momente, care își definește tintele aspiraționale în raport cu calitățile personale, care gestionează cât se poate de bine pragmatismul dar care și visează la mai bine, un prieten al studenților cu care lucrează dar, așa cum spunea Grigore Moisil, care are cu studenții săi „ nu o prietenie părintească sau de frate mai mare ci una cavalerească, în care fiecare răspunde doar de faptele sale..„ Sunt o persoană care a optat pentru o carieră de dascăl universitar crezând cu convingere că dispun de doze acceptabile din calitățile următoare: aplecarea către construirea de colective sinergice; menținerea permanentă deasupra nivelului standardelor cerute studenților săi; adaptabilitate în condiții de păstrare a valorilor de bază; capacitatea de a învăța și de a-i face și pe alții să învețe; gândire critică și creativă; empatie; convingerea că un om educat trebuie să învețe toată viața.

Termenul de profesor, are o conotație ritualică și a fost dintotdeauna intrinsec asociat cu cel de educație și formare profesională. Pentru că C.S. Lewis spunea că „ educația nu înseamnă să defrișezi jungla ci să irigi deșertul...„, mi-am apreciat dintotdeauna dascălii pe care i-am avut, idiferent dacă aceștia au fost educatoarea de la grădiniță, învățătoarea din școala primară, dascălii din școala secundară și de la liceu sau profesorii de la universitaea pe care am urmat-o sau cu care am devenit ulterior colegă. Îndeletnicirea de profesor este mult mai mult decât o profesie, fiind mai degrabă o formă de manifestare a vocației, o poziționare optimă în cadrul fluxului de cunoaștere avansată, o manieră de exprimare a dedicării pentru responsabilizare, o modalitate de subordonare a servituților specifice unui țel nobil, cel de modelare a caracterelor celor tineri, de orientare a lor către țeluri înalte, de lărgire a orizonturilor aspiraționale. Un profesor este un mânuitor de relativități care pot conduce la certitudini, un profesionist care dispune de calități cum ar fi: o foarte bună abilitate de comunicare a conceptelor și ideilor; multă răbdare și dedicarea pentru a respecta personalitatea celor cu care lucrează; bun psiholog și abil mânuitor al instrumentarului metodicii didactice moderne; posesorul unei voințe ferme și al capacității de a aștepta rezultatele scontate; bunătatea și adptabilitatea la schimbare. Mi-am ales această profesie pentru că am considerat că elementele definitorii pentru profilul meu profesional și științific sunt convergente cu calitățile definitorii pentru un dascăl. Am constatat la timp că printre preocupările mele de bază se regăsesc aspecte cum ar fi: determinarea de a mă familiariza ușor cu normele societale, respectarea acestora și dorința de a vedea cât mai mulți concetățeni, îndeosebi pe cei mai tineri, că fac același lucru; credința în rolul principiilor morale și poziționarea proactivă față de respect, toleranță și bunătate;  stima față de sine și respectul față de ceilalți; poziționare echidistantă față de diligență, responsabilitate și patiotism; pasiunea pentru un mod de viață sănător. Am avut de la început convingerea că toate aceste atribute ale personalității mele pot fi duse cel mai departe prin exercitarea meseriei de dascăl. ”

Cât despre preocupările științifice în care a fost implicată de-a lungul anilor în Universitatea Danubius, Lect.univ.dr Filp Maria Luminița a povestit cu interes: „Activând în colectivul Facultății de Științe Economice a Universității “Danubius” din Galați am deținut varii funcții: director al programelor de studii E.C.T.S. și  M.A.C.T., președinte sau membru în comitete sau comisii, coordonator, moderator, director de secțiune, membru în comitetul științific de organizare al conferinței științifice internaționale EIRP.

Prin asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare autoinstruirii am participat activ la activitatea de cercetare ştiinţifică minuţioasă, de înaltă performanţă, în conformitate cu strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, atât în plan individual, cât și în echipă, în calitate de Membru Cercetător Contract de Cercetare – Dezvoltare şi Consultanţă privind proiectul „Studiu privind sărăcia în rândul persoanelor tinere în plan naţional şi internaţional”,  proiectul „Managementul corelarii sistemului de învățământ cu piața muncii”, "Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior",  manager proiect "Asigurarea succesului în cariera prin stagii de practică", având ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de elevi și studenți în scopul creșterii inserției mai rapide pe piața muncii. Cu scopul de a explora conceptele, strategiile, indicatorii de dezvoltare durabilă, responsabilitatea socială,  de a dezvolta educația în acest domeniu și de a intensifica eforturile de cercetare fundamentală și aplicativă, transferul tehnologic pe diferite căi, realizarea de Laboratoare Academice în colaborare cu diverse instituții , centre de cercetare ale unor institute sau universități, am fost numită în funcția de director al  Centrului de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltare Durabilă, al Universității “Danubius” din Galați.

Preocuparile mele stiintifice pot fi definite prin complexitate, interdisciplinaritate si densitate in provocari conceptuale si metodologice, in sfera urmatoarelor domenii de interes si cercetare: pauperitate și dezvoltare durabila; probleme contemporane ale economiei mondiale; situația conjuncturala a economiei in contextul globalizării; politici publice europene; evoluții și tendințe ale fluxurilor financiare din arealul Uniunii Europene; guvernanţa si priorităţile politicii externe româneşti în plan regional; dezvoltare locala si regionala; asigurări si reasigurari. O parte a cercetărilor teoretice fundamentale sau aplicative s-a materializat prin participarea cu lucrări la conferinţe internaţionale în România, Finlanda, Croația, China, Turcia, Bulgaria, în elaborarea unor studii, publicarea unor articole în reviste de specialitate indexate  ISI si BDI sau în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale,. Conform listei de lucrări (in majoritatea lucrarilor fiind unic autor) principalele contribuţii ştiinţifice pot fi susţinute (exemplificate) prin câteva lucrari de maximă relevanţă: Influence of social and cultural expenses on the population’s pauperization process” ; “How Much do Market Researches Count? Assessments Regarding the Life Quality and the Pauperism among the Employed Workforce”;“Governance or Governing – the Missing Link?” ; “Using financial management to adopt long-term funding – Financial management analysis”; „Food safety – an ambitious goal, but distant”; „Exploitation the global forces and pauper world”; Des aspects concernant l’évolution  et  les tendances IED dans les pays UE et ECE”; “Diplomaţia parlamentară şi experienţele unor economii în tranziţie”; Priorities of the external Romanian policy at regional level. Evolutions and trends.”; “Europe 2020, Strategy vs Global. Environment Protection’s Challenge”; Central Banking: Between Policy Monetary and Global Crisis”; “CSR–the Requirement in the Development Process. Reality and Perspectives in Romania”; Quo vadis - an Unusual Economy Faces New Challenges in the Current Global Crisis? ”.”

Un reputat om de cultură spunea că „ reușita în viață nu se se compune din realizări grandioase ci din succese cotidiene„. Cred că planul personal în care s-au cantonat cele mai multe reușite este cel profesional și științific. Am convingerea că cea mai mare realizate a mea este poziția pe care o dețin în prezent în plan didactic și științific la Universitatea „Danubius„ din Galați. După absolvirea cu bune rezultate profesionale a studiilor universitare în  domeniul de specializare Management Marketing în Afaceri Economice, licentiata la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, in anul 2001 ca expresie a dedicării plenare pentru continuarea pregătirii profesionale si stiintifice de o reala consistenta am susținut concursul și am fost dmisă in anul 2001 la ciclul de studii de doctorat in cadrul Academia de Studii Economice din Bucureşti, pe care l-am absolvit in anul 2009, cu teza de doctorat intitulată "Eradicarea sărăciei – problemă globală a omenirii" obţinând titlul de Doctor în Relaţii Economice Internaţionale, specializare Economie mondiala. Pornind de la ideile dezvoltate în teza de doctorat și continuându-mi cercetările pe această temă, în anul 2010 am publicat lucrarea cu titlul "Eradicarea sărăciei – problemă globală a omenirii", în editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010. Rezultat al unui demers de cercetare riguros și a unei documentări laborioase efectuate in Romania, Mexic si Sudan,  lucrarea a fost apreciata de unii cercetători ai Academiei Române (Institutul de Economie Mondială) dar și de la Academia de Studii economice din București, domnul Prof.univ.dr. D. Miron considerând-o  „un elaborat ştiinţific cu un suficient nivel de autenticitate, având la bază elemente de metodologie modernă de analiză şi concluzii foarte bine argumentate ştiinţific, valoroase ca utilitate”, un „elaborat stiintific definit printr-o reala consistenta ideatica, sustenabilitate metodologica si noutate la nivel concluziv”.”

 

Pentru doamna profesor Universitatea Danubius este Alma Mater „pentru că ne oferă tuturor membrilor comunității sale academice condițiile pentru a crea cunoaștere avansată și a o disemina către cei care au nevoie de aceasta,  are o cultură organizațională proactivă și mi-a creat sentimentul de identitate, unitate si apartenenta la o comunitate academica, in care se manifesta responsabilitatea si sustinerea in toate semnificatiile practice incluse de conceptul psiho-sociologic. Universitatea Danubius este locul unde am evoluat din punct de vedere didactic si profesional si unde cei care ne autointitlăm „danubieni„ construim impreuna un viitor sustenabil si suntem solidari in lumea fascinanta a stiintei, invatamantului si cercetarii.”

Lect. univ. dr. Filip Luminița Maria se autocaracterizează ca fiind: „un om receptiv, analitic, entuziast, perseverent, riguros, corect, onest și profund dedicat valorilor deontologiei universitare. M-am străduit permanent să îmbin armonios activitățile curriculare, pentru care este nevoie de competențe și abilități cognitive temeinic fundamentate, cu cele extracurriculare, unde prevalente sunt competențele transversale și trăsături de caracter cum ar fi altruismul, sensibilitatea, empatia, și pasiunea pentru artă și cultură.”

 

 

 

Mioara Lepădatu,

Specialist PR


Știri recente

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.