Danubius News

ADMITERE 2020 - Avantaje pentru candidații care se înscriu în sesiunea 1 iulie – 31 iulie!

Universitatea ”Danubius” și-a adaptat admiterea condițiilor create de Pandemia COVID-19, toate facultățile acestei instituții de învățământ superior organizând admiterea din acest an universitar  pe baza concursului de dosare.

Pentru LICENȚĂ: La calculul mediei generale de admitere va fi avută în vedere  media generală de la examenul de bacalaureat, în procent de 100%. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota la proba scrisă de la Limba şi literatura română  de la examenul de Bacalaureat.

 

Pentru MASTERAT la calculul mediei generale de admitere va fi avută în vedere   media examenului de licență, în procent de 100%.  Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media generală din anii de studii de licență.

!Taxe stabilite în funcție de salariul minim pe economie la nivelul anului 2019!

!Reduceri de taxe la programele de master pentru absolvenții Universității ”Danubius” ai programelor de studii de licență!

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea, se organizează admitere și pentru:

 

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE, CANDIDAȚI CARE AU MEDII LA BACALAUREAT PESTE 9.00!!!

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

 

FACULTATEA DE DREPT

  • Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

– durata studiilor: 3 ani

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

- durata studiilor: 3 ani

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE

– durata studiilor: 3 ani

 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

În functie de programul de master urmat  la Facultatea de Stiinte Economice, absolventii de programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN DE ACCES. Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN DE ACCES.

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE IN DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR ORGANIZAŢIILOR SI STRUCTURILOR SPORTIVE (150 ore, 18 credite)

 

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

CURSURI DE FORMARE ACREDITATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ACREDITATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI:

CURSURI DE SPECIALIZARE

CURSURI DE PERFECȚIONARE

CURSURI DE CALIFICARE

 

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI  DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea ”Danubius” din Galați  organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.

Pentru detalii privind planurile de învățământ (discipline, credite), accesați:

https://www.univ-danubius.ro/planuri-de-invatamant/planuri-dppd.

 

NOU!

COLEGIUL DANUBIUS

Candidaţii pot opta pentru specializarea CAMERAMAN - FOTOREPORTER în domeniul Comunicare, la forma de învăţământ de zi, nivelul 5 avansat, durata studiilor fiind de 2 ani.

Colegiul Danubius este soluţia salvatoare a elevilor care nu au reuşit să treacă examenul de Bacalaureat, aceştia având posibilitatea de a nu pierde contactul cu studiile şi de a se califica în una din cele două specializări oferite de Colegiul Danubius.

Pentru a aduce un aport pe piața muncii, creșterea ratei de acces și participarea la  învățământul tertiar  non-universitar tehnic, Universitatea "Danubius", în  cadrul Colegiului său,  oferă  tuturor cursanților, înscriși în Grupul Țintă al proiectului SUCCES, SCUTIRE 100% DIN TAXA PRIMULUI AN DE STUDII (aceasta însumează 2500 RON).  

 

VIZITEAZĂ-NE!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”

Ana Alina  IONESCU DUMITRACHE


EXAMENELE DIN SESIUNILE IUNIE ȘI SEPTEMBRIE 2020 SE SUSȚIN PE PLATFORMA  DANUBIUS ONLINE

Dragi studenți,

 

Examenele din sesiunile iunie și septembrie 2020 se vor susține pe Platforma Danubius Online, conform programării examenelor afișată pe site-ul Universității.

Pentru buna desfășurare a sesiunii de examene, vă rugăm să aveți în vedere îndeplinirea următoarelor condiții pentru a putea susține examenele în condiții optime:

 

1. Participați la întâlnirile cu titularii de disciplină organizate anterior datei examenului, pe Platforma Danubius Online - site-ul disciplinei – MEETINGS – PREGATIRE EXAMEN!

2. Parcurgeți testele de autoevaluare postate la fiecare disciplină la secțiunea TESTE!

3. Asigurați-vă, până la data susținerii examenului, că dispuneți de calculator, conexiune Internet, camera video (în ipoteza solicitării identificării), microfon!

4. Asigurati-vă, până la data examenului, că veți avea acces pe site-ul disciplinei și la examen (să nu existe restanțe la taxa de școlarizare)!

5. Orice defecțiune tehnică pe care o întâlniți în ziua examenului, o puteți remedia, dacă este cazul, prin suportul oferit de către Departamentul IT al Universității ”Danubius”, astfel: solicitări scrise către Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; solicitări verbale la 0372361160 și 0372361222!

6. Odată conectați la site-ul disciplinei la care se sustine examenul, asigurați-vă că tehnica vă permite să suțineți examenul în cele mai bune condiții!

7. Timpul efectiv de susținere a examenului este de 30 min. (în situații de excepție timpul poate fi de 45 min.)!

8. Puteți susține examenul o singură dată, în perioada 12.00- 20.00 din ziua stabilită pentru examen!

9. Încercați să vă conectați la site-ul disciplinei la care susțineți examenul și să susțineți efectiv examenul, în intervalul orar 12.00- 16.00, în cazul în care nu sunteți salariați sau programul de muncă vă permite aceasta! Dacă sunteți salariați, încercați să susțineți examenul în intrevalul orar 16.00 – 20.00.

 

Detalii cu privire la susținerea examenelor online, găsiți în următoarele Regulamente și Proceduri operaționale:

 

Succes!

Purtător de cuvânt- Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 


IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE DIN ZILELE DE 7 ȘI 8 MAI

Dragi absolvenți, citiți cu atenție aceste instrucțiuni cu privire la desfășurarea examenului de disertație:

  • Absolvenții trebuie să se conecteze cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea sesiunii la care sunt programați (vor primi acces de la IT, în momentul in care se epuizează examinarea seriei anterioare)!
  • Absolvenții trebuie sa se asigure ca au conexiune la Internet, calculator, microfon și camera precum și căști!
  • In cazul imposibilități stabilirii conexiunii pe platforma de examinare, din motive tehnice, neimputabile absolventului, exista posibilitatea sa i se acorde acces, la cerere, într-o serie ulterioară, in aceeași zi a examinării!
  • Listele cu absolvenții înscriși la examenul de disertație din zilele de 7 și 8 mai, cu programarea zilei și intervalului orar de susținere a examenului, sunt postate pe Platforma Danubius Online, site-ul Disertație Drept Mai 2020 și afișate la sediul Universității Danubius, bd. Galati nr. 3, Galati, România.

Succes!


Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE


CAMERAMAN - FOTOREPORTER, O NOUĂ SPECIALIZARE OFERITĂ DE COLEGIUL DANUBIUS

Răspunzând cerințelor pieței muncii, Colegiul Danubius, înființat în cadrul Universității ”Danubius” din Galați, organizează înscrieri pentru specializarea CAMERAMAN – FOTOREPORTER, în domeniul de studii Comunicare, învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani.

Cu sau fără diploma de Bacalaureat, până pe data de 16 septembrie, candidații pot opta pentru această specializare, după absolvirea căreia va fi calificat pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul Comunicare, specializarea: CAMERAMAN – FOTOREPORTER.

 

Competențele profesionale dobândite:

elaborareaa unor noi concepte de realizarea a reportajelor;

crearea animaţiilor video;

crearea genericelor video;

crearea şi producerea de materiale publicitare;

prelucrarea imaginii etc.

BENEFICIILE CURSANTULUI COLEGIULUI DANUBIUS:

#BURSE DE STUDIU

#BAZA MATERIALA DOTATA LA CELE MAI INALTE STANDARDE - STUDIO PROFESIONAL DE TELEVIZIUNE

#CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE

#ACCES LA BIBLIOTECA SI LABORATOARELE UNIVERSITATII DANUBIUS

ULTIMA ZI IN CARE VA PUTETI DEPUNE DOSARUL - 16 SEPTEMBRIE

***CU SAU FARA DIPLOMA DE BAC

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

- copie după buletin sau cartea de identitate;

- copie după certificatul de naştere (copie legalizată);

- copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui (copie legalizată);

- adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie;

- formular de înscriere (se completează la depunerea dosarului);

- două fotografii tip buletin.

Detalii pentru înscriere: 0372361250


Știri recente

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.