fbpx

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Image

Curs Postuniversitar

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea Afacerilor Organizaţiilor și Structurilor Sportive

DESCRIERE GENERALA
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Administrarea afacerilor organizaţiilor si structurilor sportive” se adresează tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă din România, indiferent de ramura sportivă în care activează. Are drept scop perfecţionarea profesională a specialiştilor dar şi trasarea unei cariere în administrarea activităţilor din sport pentru sportivii care se vor dedica organizaţiilor sportive şi după încheierea carierei competiţionale şi de performanţă.
Având în vedere complexitatea organizaţiilor sportive, buna funcţionare a acestora revendică un înalt profesionalism sub toate aspectele operaţionale (sportiv, tehnic, juridic şi economic). Structura planului de învăţământ este astfel construită ca să acopere necesarul de pregatire profesională a mai multor categorii de specialişti implicaţi in viaţa organizaţiei sportive.

Astfel, pe lângă elementele legate de cadrul juridic de organizare şi funcţionare a structurilor sportive în România sunt prevăzute aspecte legate de modul de finanţare, atragere de fonduri şi bugetare a organizaţiilor şi proiectelor sportive. Din perspectivă tehnică, discutăm despre organizarea şi administrarea evenimentelor sportive, dar şi de etică şi responsabilitate socială în domeniul sportului.
Toate elementele curriculare concură la dezvoltarea integrată a competenţelor necesare specialiştilor implicaţi în sport, de la componenta juridică şi administrativă legată de cadrul de organizarea, contracte şi relaţii juridice până la bugetare, fundraising şi finanţare, organizare şi administrarea de evenimente şi competiţii sportive.

COMPETENTE
C 2.5. Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate, promovare directa, relaţii publice, marketing direct;
C 3.4. Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă
C 4.3. Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea resurselor
C 4.5. Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri
C 6.1. Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor
CT. 1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

DISCIPLINE STUDIATE
Organizarea, administrarea şi dezvoltarea activităţii sportive
Administrarea financiară a organizaţiilor sportive
Cadrul legislativ de înfiinţare, organizare şi administrare a structurilor sportive
Atragerea de resurse, bugetarea şi finanţarea organizaţiilor sportive
Organizarea şi administrarea evenimentelor sportive
Etică, responsabilitate socială în domeniul sportiv şi reconversie profesională

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.
Taxa de inscriere - 50 lei
Taxa de studii - 2500 LEI/program

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.