fbpx
Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAȚI, în calitate de Solicitant, anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES”, POCU320/6/21/122555, care se va implementa în Regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și București-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei instruiri axată pe domeniile inteligente de specializare din sectoarele economice cu potențial competitiv prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Proiectul vizează formarea personalului didactic, îmbunătățirea/dezvoltarea și pilotarea ofertei educaționale, consilierea și sprijinirea financiară a persoanelor din grupuri vulnerabile – materializate în activitățile proiectului și reprezintă tot atâtea direcții prin care poate fi atins obiectivul specific al programului, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea excluziunii sociale.

Scopul proiectului urmează să fie atins pentru fiecare obiectiv specific al apelului de proiecte după cum urmează:

O.S. 6.7 prin crearea unui mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unui progam de consiliere profesională.
O.S. 6.9, prin creșterea nivelulului de pregătire a personalului didactic inclus în grupul țintă prin îmbunătățirea competențelor profesionale specifice cu ajutorul unor cursuri de specializare profesională, respectiv un program de specializare postuniversitar, pentru dobândirea de competențe didactice în utilizarea conținutului educațional inovator și a resurselor moderne de predare, și un curs complementar care vizeazăorganizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.
(O.S. 6.10) prin:
-Înființarea unui colegiu tehnic cu specializarea “Administrator rețele locale și de telecomunicații” pentru care vom dezvolta un program nou de studii ce va include discipline cu conținut inovator;
-Furnizarea unui set de 6 cursuri complementare cu o importantă componentăaplicativă, în parteneriat cu mediul privat, adresate studenților din ultimul an de studii de la licență/master, de la profilurile și specializăriledin OMEN 5376/2017, în cadrul cărora se va urmări dezvoltarea unor competențe cheie pentru mediul profesional în care vor debuta viitorii absolvenți: protecția datelor cu caracter personal, securitate digitală, fiscalitate aplicată, aplicații ale tehnologiilor în diagnostic și tratament.

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cuUniversitatea De Medicina Și Farmacie "Grigore T. Popa" Din Iași, Universitatea "Ștefan Cel Mare" din Suceavași SIVECORomâniaSA,proiectul “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă - SUCCES” POCU320/6/21/122555, se va derula în perioada5 februarie 2019 – 4 august 2021,și are o valoare totală de 5.975.962,89 lei și o valoare cofinanțare UE de 4.982.989,93 lei,fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 18 martie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului a Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Universitatea “Danubius” din Galați

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Corneliu Andy PUȘCĂ
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator Tehnic: Cătălin MUSTAȚĂ
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Expert campanie informare grup țintă: Oana DRĂGĂNESCU
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.