fbpx
Lansarea proiectului: Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A.

Lansarea proiectului: Metode Educaționale pentru Dezvoltarea Învățământului Inovativ Antreprenorial – M.E.D.I.I.A.

Rezultate așteptate
•50 de cadre didactice selectate pentru participarea la cursurile de specializare profesională, din care 40 persoane din învățământul terțiar universitar și 10 persoane din învățământul terțiar non-universitar tehnic
•6 cursuri complementare dezvoltate (oferte educaționale cu un conținut inovator și componenta aplicativă pentru învățământul terțiar universitar)
•1 program de studii dezvoltat, adresat cursanților din cadrul colegiului tehnic universitar.
•350 de persoane (elevi/cursanți/studenți) din care 60 de persoane (elevi/cursanți/studenți) din învățământul terțiar universitar din zona rurală și 60 de persoane din învățământul terțiar universitar, netradiționali.

Obiectivul general
Parteneriatul își propune un proiect bazat pe nevoile inovării.
Inovarea și sustenabilitatea sunt cele două principii pe baza cărora parteneriatul a dezvoltat obiectivele specifice și activitățile proiectului.
Nevoia de inovare este, în primul rând, raportată la inovarea ca o necesitate în dezvoltarea companiilor.
Pentru a atinge acest obiectiv general, parteneriatul își propune:
1.Reviziuirea propriei oferte educaționale și creșterea atractivității și dimensiunii practice a ofertelor educaționale
2.Inovarea în cadrul abordării pieței muncii, susținând creativitatea și spiritul antreprenorial al studenților, prin realizarea unei metodologii și înființarea unei organizații care să sprijine proiectele de start up ale studenților.
3.Inovarea în orientarea și gestionarea studenților pentru dezvoltarea carierei și a accesului pe piața muncii.

Obiective Specifice:

OS 1 -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituției de învațământ superior acreditată în ceea ce priveste conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne si flexibile;
OS 2 Promovarea unor rețele și parteneriate strategice pentru dezvoltarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare, corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în România
OS 3 – Susținerea abordării interdisciplinare și dezvoltarea de oferte educaționale cu conţinut inovator (învățare bazata pe proiecte reale): Inovarea și integrarea metodologiilor didactice de orientare/apropiere a studentului de piața muncii și nevoile de dezvoltare/inovare ale companiilor din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
OS 4 - Îmbunătățirea educației oferite studenților și integrarea competențelor tehnice cu abilități/competențe transversale și cursuri pentru învățământul terțiar non-universitar tehnic organizat în cadrul instituției de învăţământ superior acreditat.
OS 5 – Activități de cooperare transnațională.

Grupul țintă este reprezentat de profesori și de studenți și din tineri din regiunea Sud-Est care au finalizat forma de învățământ secundar superior cu/ fără certificare (diplomă de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic înființat în cadrul proiectului:
•310 studenți, dintre care netradiționali, din mediul rural, etinie romă, CES = 60 studenți înscriși în învățământul superior licență și masterat la Solicitant în Regiunea de Sud Est, dintre care minim 60 de studenți vor fi din categoriile netradițional, din mediul rural, de etnie romă.
•40 cursanți care beneficiază de sprijin pentru participarea la învățământul terțiar, dintre care 10 vor aparține categoriilor : netradiționali, mediul rural, etnie romă, CES
•50 cadre didactice care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici, dintre care 40 din învățământul universitar terțiar și 10 din învățământul non-universitar organizat în cadrul instituției de învățământ superior acreditată.


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.