fbpx

Rezultate selecție grup țintă aferente proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă”

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.ii Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământ prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21 - 121659

Rezultate selecție grup țintă – personal didactic din învățământul non-universitar – aferente proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă” – ITI cod proiect: 121659

Nr. crt.

Cod participant conform proces verbal ref. evaluare și selecție dosare de candidatură

Respectarea cerințelor privind

Observații

Rezultat selecție

conținutul dosarului de candidatură

criteriilor de eligibilitate

1.

121659-1

Dosar complet

DA

-

ADMIS

2.

121659-2

Dosar complet

DA

-

ADMIS

3.

121659-3

Dosar incomplet

NU

Lipsă adeverință de angajat din care să reiasă calitatea de personal didactic în cadrul învățământului non-universitar

RESPINS

4.

121659-4

Dosar complet

DA

-

ADMIS

5.

121659-5

Dosar complet

DA

-

ADMIS

6.

121659-6

Dosar complet

DA

-

ADMIS

7.

121659-7

Dosar complet

DA

-

ADMIS

8.

121659-8

Dosar complet

DA

-

ADMIS

9.

121659-9

Dosar complet

DA

-

ADMIS

10.

121659-10

Dosar complet

DA

-

ADMIS

11.

121659-11

Dosar complet

DA

-

ADMIS

12.

121659-12

Dosar complet

DA

-

ADMIS

 

Întocmit,      

Viorela Laura KOVÁCS – Expert Grup Țintă 1

Rodica MAGEARU – Expert Grup Țintă 2

 

Aprobat,   

Alina Beatrice RĂILEANU – Coordonator Partener - Universitatea Danubius din Galați

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.