fbpx
ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ FORMAT DIN CADRE DIDACTICE

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ FORMAT DIN CADRE DIDACTICE

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Titlu proiect

Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21, cod MySMIS - 124981

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ FORMAT DIN CADRE DIDACTICE

aferent proiectului

„Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”

POCU/379/6/21, cod MySMIS: 124981

 

Proiectul ”Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în randul studenților – ProForm” se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare nr. 6 - Educație și competențe, precum şi în obiectivele specifice O.S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; O.S.6.9. - Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile; O.S.6.10.- Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Parteneriatul este format din:

Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Parteneri: P1 - S.C. SIVECO România S.A. București

      P2 - Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" din Iași

      P3 - Universitatea din Craiova

      P4 - Universitatea "Danubius" din Galați

      P5 - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

În cadrul prezentului proiect se vor organiza programe de formare profesionala la care va participa personalul didactic din cele 5 universitati. Aceste programe reprezinta parghii de dezvoltare a resurselor umane din sistemul national de educatie, favorizand astfel accesul acestora la invatare pe tot parcursul vietii si la actualizarea permanenta a competentelor didactice. In mod colateral, prin asigurarea de noi oportunitati de perfectionare profesionala pentru profesori se va stimula interesul acestora pentru continuarea carierei didactice, deci implicit se va mentine sau chiar va creste nivelul de ocupare.

Proiectul va contribui si la diversificarea ofertelor educationale in invatamantul tertiar universitar, intrucat partenerii vor elabora si implementa un pachet de 5 cursuri antreprenoriale complementare programelor de studii de licenta. Acestea vor fi corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI, iar in proiectarea lor va fi implicat si mediul privat.

Criterii de selecţie

În cadrul proiectului POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981 pot participa la procesul de selecţie personalul didactic din învățământul terțiar universitar de la S, P2, P3, P4, P5. Criteriile de selecţie pentru întreg grupul ţintă al proiectului vizează motivarea și potențialul grad de implicare al cadrelor didactice în activitățile proiectului. Criteriile primare de selecţie sunt:

-        Interesul de a participa la cursurile de formare;

-        Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;

-        Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;

-        Principiul ”Primul venit, primul servit”.

Persoanele interesate vor depune un dosar de candidatură în format fizic. Dosarele vor fi înregistrate de catre Responsabilii grup tinta.

Criterii de eligibilitate

În cadrul proiectului POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981 pot participa la procesul de selecţie personalul didactic din învățământul terțiar universitar de la S, P2, P3, P4, P5, care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii de eligibilitate:

 • sunt încadrate ca personal didactic universitar la S, P2, P3, P4, P5;
 • sunt cetățeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • nu au beneficiat de finanţare prin alte proiecte de cursuri de specializare profesinală în anul 2018-2019.

Înscrierea unui cadru didactic în cadrul proiectului se va considera completă după ce vor fi colectate următoarele documente:

 • Copie după CI/BI;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (în original);
 • Copie după diploma de absolvire a facultății;
 • CV în format Europass (semnat și datat) - Anexa 1;
 • Declarație de disponibilitate – Anexa 2;
 • Declarație de apartenență la grupul țintă – Anexa 3;
 • Declaraţie de evitare a dublei finanţări – Anexa 4;
 • Cerere de înscriere în grupul țintă – Anexa 5;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 - Anexa 8.

 

CONTACT:

RESPONSABIL GRUP ȚINTĂ,

Varvara Licuța COMAN

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.