fbpx
PROIECT ACTIV. GRUP ȚINTĂ CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA DANUBIUS SELECTATE PENTRU A PARTICIPA LA SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

PROIECT ACTIV. GRUP ȚINTĂ CADRE DIDACTICE UNIVERSITATEA DANUBIUS SELECTATE PENTRU A PARTICIPA LA SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

Listă cu cadrele didactice din Grupul țintă din cadrul Universității „Danubius” Galați selectate în vederea participării la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici în cadrul proiectului Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635

Activitatea 6. Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar
Subactivitatea 6.1. Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar

În baza Metodologiei de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar, comisia numită prin Decizia nr. 305 din data de 28.05.2020 a evaluat, în ședința din data de 04.06.2020, dosarele depuse de cadrele didactice din GT din cadrul Universității „Danubius” în vederea participării la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici în cadrul proiectului Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV POCU/379/6/21/-124635 și a selectat următoarele cadre didactice pentru a participa la program:

 

  • Sîrbu Carmen Gabriela – Facultatea de Științe Economice
  • Modiga Georgeta – Facultatea de Drept
  • Duret Nicu– Facultatea de Drept

 

Comisia pentru evaluarea dosarelor de candidatură și selecția cadrelor didactice participante la programul de schimb de experiență și diseminare de bune practici

Coordonator perfecționare profesională / B. Universitatea Danubius din Galați - DRAGOMIR Georgeta

Expert organizare schimb de experiență / P3. Universitatea Dunărea de Jos din Galați - VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana

Expert organizare schimb de experiență / P4.Universitatea Valahia din Târgoviște - STAN Mihail Florin

Expert organizare schimb de experiență / P5. Universitatea Ovidius din Constanța - TOPALU Ana Maria

 

 

footer v2 ue activ


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.