fbpx

Anunț începere activitate 6 proiect SUCCES

header ue

„Solutii inovatoare pentru universitati si colegiul tehnic in vederea asigurarii competitivitatii procesului educational, corelat cu domeniile de specializare inteligenta-S U C C E S”

POCU/320/6/21/122555

 

Dragi studenți

 

Universitatea „Danubius” din Galați, prin implementarea proiectului  cu titlul „Solutii inovatoare pentru universitati si colegiul tehnic in vederea asigurarii competitivitatii procesului educational, corelat cu domeniile de specializare inteligenta-S U C C E S” -POCU/320/6/21/122555, declară deschisă Activitatea 6 –„Sprijinirea participarii studenților din categoriile defavorizate la învățământul terțiar universitar, respectiv a cursanților la învățământul terțiar non-universitar tehnic prin oferirea de pachete integrate de masuri de asistență educaționala si sprijin financiarși oferă 12 burse (sprijin financiar) pentru studenti si 20 burse(sprijin financiar)  pentru cursantii de la Colegiul Danubius

Bursa (sprijin financiar) se acordă grupului țintă,  in ordinea descrescatoare a punctajului obținut în urma unei selecții .

Toți studentii recrutați în grupul țintă vor beneficia de implementarea cursurilor complementare dezvoltate în cadrul proiectului, in cadrul carora se va urmari dezvoltarea unor compente cheie pentru mediul profesional in care vor debuta viitorii absolventi: Protectia datelor cu caracter personal și  Fiscalitate aplicata.

Scopul elaborării cursurilor respective este cresterea angajabilitătii prin perfectionarea studentilor si corelarea profesională în raport cu cerinta pietei de muncă.

Rezultatul selecției dosarelor se afișează la data de 20.07.2020

Contestații se pot depune în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor selecției.

Anunțarea rezultatelor finale se afișează la data de 23.07.2020

 

Pentru mai multe in formații privind selecția grupului țintă puteți consulta Metodologia de selecție a studenților din grupul vulnerabil în vederea acordării  sprijinului financiar.

 

 

footer

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.